One World One Dream

เช้าวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่จัตุรัสเทียนอันเหมินใจกลางมหานครปักกิ่งคึกคักที่สุด เพราะวันที่ 1 ตุลาคม เมื่อ 56 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2492) ณ ประตูเทียนอันเหมิน เหมาเจ๋อตงได้ประกาศชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตั๋งและการครอบงำของตะวันตก และวันนั้นเองก็ถือเป็นการนับหนึ่งของจีนในยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆ หน่อยที่นอกจากจะมีพิธีการชักธงชาติจีนขึ้นเสาที่มีผู้คนมาชมกว่า 2 แสนคนแล้ว ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินยังมีการจัดดอกไม้เพื่อสอดรับกับกีฬาโอลิมปิกครั้งหน้า ณ กรุงปักกิ่ง ในปี 2008 (พ.ศ. 2551) อีกด้วย โดยมีการตกลงกันแล้วว่าโอลิมปิกครั้งที่ 29 ที่ปักกิ่งจะมี theme กลางว่า “โลกใบเดียวกัน ความฝันอันเดียวกัน (One World One Dream)”

เชื่อว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งในอีก 3 ปีข้างหน้า บรรยากาศที่จัตุรัสเทียนอันเหมินจะคึกคักกว่าบรรยากาศเทียนอันเหมินในวันชาติจีนปีนี้หลายเท่า