Flash Mag …โตด้วยพลังหญิง

ฉลองครบรอบ 1 ปี ของ “Flash Mag นิตยสารสำหรับผู้หญิงทำงานยุคใหม่ที่แทรกในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ งานนี้คลาคล่ำไปด้วยบรรดาสาวไฮโซรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มเป้าหมายของนิตยสาร คือ เป็นผู้หญิงทำงานรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตดี (ถึงดีมากๆ) มีรสนิยมในการบริโภค และฉลาดในการเลือกซื้อของ

ในคืนเดียวกัน ยังเป็นงานประกาศผล Flash Women Idol 2005 ซึ่งมีผู้เข้าชิงกว่า 20 คน ซึ่งการตัดสินมาจากจำนวน SMS และจำนวนคูปองที่หาได้ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารเครือผู้จัดการ กลยุทธ์ Synergy นี้นำมาซึ่งรายได้จำนวนหนึ่งที่หมุนเวียนกลับสู่เครือผู้จัดการ ซึ่งก็ช่วยทำให้จิตตนาถ ลิ้มทองกุล CEO แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป ยิ้มได้ท่ามกลางมรสุม

“พลังผู้หญิงทำงานช่วยให้เราโตขึ้น” จิตตนาถกล่าวขอบคุณ โดยตัวเลขที่น่าสนใจคือ อัตราการเติบโตของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ในแง่ Leadership โตขึ้นถึง 15% ยอดสมาชิกเพิ่มขึ้น 40% และเม็ดเงินโฆษณาสูงขึ้น 63% พร้อมกันนี้ จิตตนาถยังบอกด้วยว่าจะเพิ่มหน้าของ Flash Mag จาก 28 หน้า เป็น 48 หน้า ซึ่งหมายถึงหน้าโฆษณาที่จะไหลมาเทมา

จากความสำเร็จของ Flash Mag วันนี้ จิตตนาถหวังต่อยอดรายได้จากฐานผู้อ่านกลุ่มนี้ ขยายการผลิตไปสู่สำนักพิมพ์เพื่อทำพ็อกเกตบุ๊กสำหรับผู้หญิงทำงานยุคใหม่ถึง 2 ชุด คือ Working Woman โดยเล่มแรกคือ “สาวรุ่นใหม่ หัวใจนักบริหาร” และชุด Woman Inspire คือ “สาวรุ่นใหม่ หัวใจติดปีก” รวมทั้งอาจเกิด Flash Mag Monthly เร็วๆ นี้ก็เป็นได้

นี่ก็เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ว่า การทำธุรกิจกับกลุ่มสาวไฮโซที่เป็นผู้หญิงทำงานรุ่นใหม่ ความสำเร็จทางธุรกิจคงไม่ไกลเกินเอื้อม ทั้งนี้เพราะ ไม่เพียงพวกเธอจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและความคล่องตัวในจับจ่ายสูง หลายๆ คนยังเป็น Idol ที่อยู่ในความสนใจหรือมีอิทธิพลต่อสังคมผู้หญิงทำงานยุคใหม่ด้วย

ผลโหวต Flash Women Idol 2005

1. Trendy Women Idol : นันทมาลี ภิรมย์ภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพรีเมียม และไลฟ์สไตล์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์
2. Beauty Women Idol : โสภิตนภา ชุ่มภาณี Public Relation Manger บริษัท แปซิฟิกา อิลิเม้นท์ จำกัด
3. Working Women Idol : นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และผู้บริหารกลุ่มวรรณมานี
4. Healthy Women Idol : แสงตะวัน ณ เชียงใหม่ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

สัดส่วนผู้อ่าน Flash Mag ที่เป็นผู้หญิงแยกตามกลุ่มอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี 22%
20-49 ปี 69%
50 ปีขึ้นไป 9%

สัดส่วนผู้อ่าน Flash Mag ที่เป็นผู้หญิงแยกตามลักษณะอาชีพ
Working Woman และนักศึกษา 76%
แม่บ้านยุคใหม่ 24%

สัดส่วนผู้อ่าน Flash Mag ที่เป็นผู้หญิงแยกตามรายได้
Lower level 15%
Middle-upper level45%