Podcast ศัพท์ใหม่แห่งปี

ด้วยความฮิตที่ฉุดไม่อยู่ของ iPod ที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า มีหลากหลายรุ่นหลายลาย แถมยังมีข่าวคราวอัพเดตออกมาเป็นระยะๆ ทำให้มีนักหนังสือพิมพ์ที่ชื่อ Ben Hammersley ผู้ที่ตั้งคำนี้ขึ้นมาโดยบังเอิญ ซึ่งก็คือคำว่า “Podcast” เป็นการผสมผสานกันระหว่างคำว่า iPod กับ Broadcast ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่า ข่าวที่เกี่ยวกับ iPod มักจะมีคำนี้ปรากฏอยู่เสมอ

จนทำให้ทาง Oxford จัดคำๆ นี้ให้เป็นศัพท์ใหม่ที่จะถูกระบุอยู่ใน New Oxford American Dictionary ในต้นปีหน้า โดยคำว่า Podcast นั้นจะมีความหมายว่า “A digital recoding of a radio broadcast or similar program, made available on the internet for downloading to a personal audio player” หรือโปรแกรมวิทยุ เพลง หรือข่าวดิจิตอลทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถดาวน์โหลดเข้าสู่เครื่อง iPod หรือเครื่องเสียงส่วนตัวได้

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนักวิจารณ์ออกมาคัดค้าน เพราะเห็นว่าเป็นการให้ความดีความชอบและสนับสนุนบริษัท Apple มากเกินไป