Skype โฉมใหม่

โปรแกรม Skype ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 53 ล้านคน ได้ออกซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับผู้ใช้ที่สามารถคุยโทรศัพท์ไป พร้อมกับเห็นภาพผู้ที่สื่อสารต่อกันได้ในเวลาเดียวกัน

ถึงแม้ว่า Instant Messaging อื่นๆ เช่น MSN หรือ Yahoo จะมีบริการนี้ไว้ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว แต่ทาง Skype กล่าวว่า ผู้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้บริการนี้นัก แต่สำหรับผู้ใช้ของ Skype นั้นมากกว่า 2 ล้านคนที่ตอบรับซอฟต์แวร์นี้ เนื่องจาก Skype เป็นโปรแกรมที่เหมือนกับการคุยทางโทรศัพท์มากกว่า เพราะสามารถต่อกับสายโทรศัพท์ธรรมดาได้ เพียงค่าใช้จ่ายน้อยนิด โดยผู้ใช้จะคุยผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า Voice over Internet Protocol (VoIP) ซึ่งผู้ใช้สามารถสื่อสารกันผ่านหูฟัง หรือไมโครโฟนและ speaker

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นนี้จะใช้กับโปรแกรม Windows XP โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งนี้ทาง Skype ยังยืนยันว่า โปรแกรมนี้สะดวกและรวดเร็วกว่าโปรแกรมของ MSN หรือ Yahoo และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ อีกคำยืนยันหนึ่งก็คือ ทางบริษัท Sony ได้ใช้บริการนี้ของ Skype สำหรับการประชุมออนไลน์