กลยุทธ์เจาะใจนักศึกษานอกและในรั้วมหาวิทยาลัย

ทำการตลาดอย่างไรให้ได้ผลในรั้วมหาวิทยาลัย

ประการแรกรูปแบบการเข้าทำตลาดในมหาวิทยาลัย ในทฤษฎีของ IMC ทำได้หลากหลาย ตั้งแต่

Road Show Activities ตามสถาบันต่างๆ ซึ่งเป็นการเอาสินค้าเดิมที่วิ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย เอ 5 สินค้า อีกวันก็ไปอีกมหาวิทยาลัย บี โดยรูปแบบของ Road Show อาทิ การเล่นเกมชิงของรางวัล การจัดบูธแนะนำวิธีการแต่งหน้า ทำผม สำหรับการสมัครงาน เป็นต้น แต่มีข้อแนะนำคือ ควรมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือกับสถาบันโดยตรง รวมถึงกระทำการเสียงดัง รบกวน นอกจากนี้ Timing ก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ควรเข้าไป Road Show ในช่วงเวลาสอบเพราะจะไม่ได้รับความสนใจ และอาจสร้างความรำคาญจนเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อแบรนด์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ การนำ Presenter หรือ Brand Ambassador หรือมีดารานักร้องร่วมโชว์ตัวและทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างสีสันและแรงดึงดูดและจะเกิด Impact มากหากเป็น Idol ของพวกเขา อาทิ ป๊อด โมเดิร์นด็อก พอลล่า เทย์เลอร์ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ โดม ปกรณ์ ลัม เป็นต้น

Event Sponsorship ตามโอกาส เช่น งานรับปริญญา ซึ่งสินค้าฟิล์มอาจเข้าไปทำตลาดด้วยการเป็นสปอนเซอร์ชิพ มาร์เก็ตติ้งในรูปแบบขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่โดยฟิล์มสียี่ห้อนั้น รวมถึงงานฟุตบอลประเพณี งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อาจมีปากกายี่ห้อ บิ๊ก สมุดแจกของแบรนด์ดั๊บเบิ้ลเอ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เห็นแบรนด์มาตั้งแต่เริ่มเป็นนักศึกษาปีแรก

ข้อแนะนำ คือ ประเภทของสินค้าและบริการ และ Brand Positioning ควรจะสอดคล้องกับอีเวนต์ที่เข้าไปสนับสนุน เช่น งานกีฬาก็ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง หรืองานรับปริญญา สินค้าและบริการควรเป็นสิ่งที่บัณฑิตต้องการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน เช่น ชุดทำงาน เครื่องสำอาง นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด บัณฑิตจบใหม่ส่วนมากจะเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ งานรับน้อง ควรเป็นสินค้าที่เหมาะกับเด็ก Freshy เช่น โรลออน เครื่องบำรุงผิว โทรศัพท์มือถือ หรือ Non-voice

Advertising Ad เป็นรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจ กลุ่มเป้าหมายของสินค้า บริการ มักมีข้อความที่บ่งบอกถึงหมายกำหนดการที่สินค้าดังกล่าวเข้าไปทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังอาจเข้าไปในรูปแบบอื่นๆ อาทิ ใบปลิว โปสเตอร์ หนังสือคู่มือ หรือขึ้นป้ายบิลบอร์ด ข้อแนะนำคือ Print Ad ไม่ควรใช้ Wording แบบ Hard Sale เพราะไม่น่าสนใจ และไร้คุณค่า

ขณะเดียวกัน สถาบันอาจไม่สนับสนุนหรือได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร แต่ควรให้ศัพท์ที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น ส่วนใบปลิวและหนังสือคู่มือ พึงระวังในเรื่องของเนื้อหาสาระ และรูปลักษณ์ที่มีมูลค่า ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องไปอยู่ในถังขยะได้ นอกจากนี้การทำเป็น Discount Coupon ก็ดึงดูดความสนใจได้ดี และยังสามารถเช็ก Feed Back ได้ด้วย

PR มักจัดรูปกิจกรรม ประกวดมีการมอบรางวัล หรือทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนสินค้า โดยเชิญเจ้าของสินค้าไปแจกแล้วเอาข่าวไปทำประชาสัมพันธ์ต่อไปยังสื่อต่างๆ เป็นต้น หรืออาจทำในรูป Sales Promotion ซึ่งเป็นการลดราคาขายสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป หรือสมัครสมาชิกในราคาพิเศษในเวลาที่ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าไปทำ หรือบางแห่งไปอนุญาตให้สินค้าเข้าไปทำโดยตรงอาจแจกในรูปแบบคูปองส่วนลด พร้อมระบุสถานที่