กระแสใหม่ Campus Channel ฟีเวอร์?

การตลาดยุค Segmentation เฟื่องฟู “ทีวีนักศึกษา” กำลังกลายเป็นปรากฏการณ์สื่อเซ็กเมนต์ใหม่ของวงการฟรีทีวีที่น่าสนใจในเวลานี้ จุดขายช่องทีวีดังกล่าว มุ่งเป้าไปยัง “พลังนักศึกษา” ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี “Marketing Power”

จุดประกายทีวีนักศึกษา รูปแบบใหม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมครั้งแรกเมื่อ “U-Channel” ของนักธุรกิจรุ่นใหม่จากนอกวงการสื่อ ประกาศตัวครั้งแรกเมื่อปลายสิงหาคม 2547 ต่อมาในปี 2548 ค่ายผู้จัดการฯ เกาะกระแสฟรีทีวีช่องใหม่ ผุด “Campus Channel” สถานีโทรทัศน์ที่เน้นนักศึกษา “มีส่วนร่วมผลิต” เป็นหลัก

อีกระยะหนึ่งต่อมา (ราวต้นปี) ค่ายเนชั่น แชนนอล เจ้าของสถานีโทรทัศน์ข่าว 24 ชั่วโมง ขยับเป็นเจ้าภาพประกาศเปิดตัว “Your TV” สถานีบอร์ดแบนด์เพื่อชุมชนวัยรุ่น (นักศึกษา) อย่างเป็นทางการครั้งแรกเช่นกัน

นัยการเข้าสู่ทีวีชุมชนนักศึกษาของบรรดาค่ายยักษ์เจ้าของสื่อดังกล่าว ไม่ใช่ “เรื่องบังเอิญ” ทางธุรกิจ หรือ “อุบัติเหตุทางการตลาด” แต่มันสะท้อนถึงการมองเห็น “โอกาสใหม่” ในกลุ่มพลังนักศึกษาที่บรรดาผู้ผลิตสื่อเหล่านี้ได้เข้ามา “จับจอง” พื้นที่สื่อเซ็กเมนต์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อะไรทำให้ผู้ผลิตคิดค้นรูปแบบ เนื้อหานำเสนอไปยังกลุ่มนักศึกษา… จุดเด่นทีวีแต่ละช่องเป็นอย่างไร… กลุ่มนักศึกษามีพลังทางการตลาดจริงหรือไม่… กลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงนักศึกษาเป็นอย่างไร… คำตอบมีอยู่…ที่นี่!!!

Tips

– สื่อทีวีนักศึกษาต้องมีเครื่องมือเสริม “เว็บไซต์” เพื่อสามารถสร้าง Community เก็บดาด้าเบส เพราะกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร

– รูปแบบรายการควรให้นักศึกษามี “ส่วนร่วมผลิต”มากๆ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพราะจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาได้สะดวก อีกทั้งนักศึกษาจะเป็นตัวแทนบอกต่อผลงานตัวเองให้เพื่อน อาจารย์ และครอบครัว

– โฆษณาจะต้องไม่ Hard Sell จนเกินไป เพราะนักศึกษา สถาบันการศึกษามักไม่ค่อยสนใจ เพราะไม่ค่อยให้สารประโยชน์ต่อการเรียนนัก

– สินค้าโฆษณาจะต้องไม่ล่อแหลมต่อศีลธรรม หรือกฎระเบียบสังคม สถาบัน เช่น เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– เนื้อหาสาระรายการควรมีสีสัน สนุกสนาน และเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวนักศึกษา คนวัยเดียวกันจริงๆ