Go Inter

บุคคลเหล่านี้ คือ ผู้ที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้ในระดับโลก พวกเขาเหล่านี้ คือ “เดี่ยวมือหนึ่ง”ที่ติดอันดับโลกมาแล้ว ทั้งแวดวงกีฬา ดนตรี และโฆษณา แม้ว่าในหมู่คนไทยด้วยกันแล้ว ชื่อของพวกเขาเหล่านี้อาจแทบไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ

แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีไม่ต่างกัน ก็คือ แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น และการหมั่นปฏิบัติ จนสามารถประสบความสำเร็จสร้างชื่อไปในระดับโลก