กลุ่มนักล่าฝัน Academy Fantasia ปีที่ 3

V1-ต้า
ชื่อ-สกุล : สักกทัศน์ กุลไพศาล
อายุ : 22 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 2 ก.ย. 2526
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 64 กก./ 175 ซม.
การศึกษา : ปี 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : เงียบๆ เรียบง่าย ไม่สร้างปัญหาให้ใครสิ่งที่ใฝ่ฝัน เป็นนักร้องแนว Easy Listening และ Rock เพราะการร้องเพลงเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ ทำให้รู้สึกมีความสุขที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุข เมื่อได้ยินเสียงเพลง
แนวเพลงที่ชอบ : Easy Listening และ Rock

V2-เพชร
ชื่อ-สกุล : เพชร พูลสวัสดิ์
อายุ : 18 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 12 ธ.ค. 2530
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 53 กก. / 168 ซม.
การศึกษา : ปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาสเปน ม.รามคำแหง
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : ดูเงียบ เรียบง่าย เป็นตัวของตัวเอง ถ้าสนิทแล้วจะโก๊ะมาก ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย
แนวเพลงที่ชอบ : Latin, R&B

V3 เชอร์รี่-แอปเปิ้ล

เชอร์รี่
ชื่อ-สกุล : พรรณสิริ บางประการ
อายุ : 20 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 22 เม.ย. 2529
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 47 กก. / 163 ซม.
การศึกษา : ปี3 คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน ม.อัสสัมชัญ (เอแบค)
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : เป็นคนเงียบๆ ถ้าไม่รู้จักจะไม่ค่อยคุย แต่ถ้ารู้จักจะคุยมาก รักใครรักจริง
แนวเพลงที่ชอบ : Pop Dance R&B

แอปเปิ้ล

ชื่อ-สกุล : อรพรรณ บางประการ
อายุ : 20 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 22 เม.ย. 2529
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 47 กก. / 163 ซม.
การศึกษา : ปี 3 คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน ม.อัสสัมชัญ (เอแบค)
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : สนุกสนาน ร่าเริง เฮฮา พูดตรง แต่แคร์ความรู้สึกคนอื่น
แนวเพลงที่ชอบ :Pop, Opera, R&B

V4-ซาร่า
ชื่อ-สกุล : นลินธารา โฮเลอร์
อายุ : 19 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 2 ก.ย. 2526
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 45 กก. / 160 ซม.
การศึกษา : ม.6 มงฟอร์ตวิทยาลัย (ปัจจุบัน สอบเอนทรานซ์ผ่านเข้าศึกษาต่อที่คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประสานศาสตร์ ม.เชียงใหม่)
ภูมิลำเนา : เชียงใหม่
สถานที่ออดิชั่น (Audition) :ภาคเหนือ
อุปนิสัยส่วนตัว : สนุกสนาน ร่าเริง เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
แนวเพลงที่ชอบ : Pop Dance

V5-มิ้น
ชื่อ-สกุล : มิณทิตา วัฒนกุล
อายุ : 18 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 22 ก.พ. 2531
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 52 กก. / 164 ซม.
การศึกษา : จบ ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (ปัจจุบันสอบเอนทรานซ์ผ่าน เข้าศึกษาต่อที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ภูมิลำเนา : นนทบุรี
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : ชอบ Entertain ทำให้คนอื่นมีความสุข มองโลกในแง่ดี
แนวเพลงที่ชอบ : –

V6-ตูน
ชื่อ-สกุล : ธัชพล ชุมดวง
อายุ : 22 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 26 ก.พ. 2527
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 60 กก. / 173 ซม.
การศึกษา : ปี 4 คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ (อินเตอร์)
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : ขี้เล่น มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
แนวเพลงที่ชอบ : Hiphop, Pop-Dance

V7-โด่ง
ชื่อ-สกุล : ศิระ รัตนโภคาสถิต
อายุ : 25 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 2 ก.ย. 2526
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 65 กก. / 178 ซม.
การศึกษา : ปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภูมิลำเนา : ร้อยเอ็ด
สถานที่ออดิชั่น(Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : สนุกสนาน ร่าเริง เข้ากับคนอื่นง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี และเป็นตัวของตัวเอง
แนวเพลงที่ชอบ : Pop Dance

V8-บอย
ชื่อ-สกุล : สิทธิชัย ผาบชมพู
อายุ : 19 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 13 ก.ย. 2529
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 68 กก. / 178 ซม.
การศึกษา : ปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภูมิลำเนา : ขอนแก่น
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุปนิสัยส่วนตัว : นิ่งๆ เข้ากับคนง่าย ไม่เรื่องมาก สนุกสนาน เฮฮา
แนวเพลงที่ชอบ : Rock – Hard Core

V9-ก้อ
ชื่อ-สกุล : ธรรมนูญ ตั้งบุญธินา
อายุ : 21 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 10 ธ.ค. 2527
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 62 กก. / 168 ซม.
การศึกษา : ปี 1 คณะดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : สบายๆ ง่าย ถึงง่ายที่สุด มีความตั้งใจ และรักเพื่อน
แนวเพลงที่ชอบ : –

V10-ลูกตาล
ชื่อ-สกุล : ธนวรรณ ดีพัฒนบูลย์
อายุ : 19 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 21 ก.ค. 2529
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 53 กก./ 165 ซม.
การศึกษา : ปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ (อินเตอร์)
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุปนิสัยส่วนตัว : มีเหตุผล เป็นตัวของตัวเอง คุยเก่ง (แต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง)
แนวเพลงที่ชอบ : HipHop, R&B, Pop

V11-บลูน่า

ชื่อ-สกุล : โชติกา เบนเนลลี่
อายุ : 18 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 9 ต.ค. 2530
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 54 กก. / 171 ซม.
การศึกษา : จบการศึกษาระดับ High School จาก TIS (Traill International School)
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส หน้าดุ ดูเหมือนหยิ่ง(แต่จริงๆ ไม่หยิ่งนะคะ)
แนวเพลงที่ชอบ : –

V12-ตุ้ย

ชื่อ-สกุล : เกียรติกมล ล่าทา
อายุ : 23 ปี
วัน เดือน ปี เกิด : 7 พ.ค. 2526
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 72 กก. / 175 ซม.
การศึกษา : จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภูมิลำเนา : ปทุมธานี
สถานที่ออดิชั่น (Audition) : ภาคกลาง
อุปนิสัยส่วนตัว : ดูภายนอกเหมือนเป็นคนกวนๆ แต่จริงๆ เป็นคนตลก เฮฮา ตรงๆ แต่อยู่ในความสุภาพ
แนวเพลงที่ชอบ : –