เรโซนา…เคาะรั้วโรงเรียน

“เรโซนา” สานต่อแคมเปญโฆษณาที่จับกลุ่มสาววัยเริ่มทำงาน “เสี่ยงทำไมกับเหงื่อและกลิ่นกาย เรโซนาไม่ทำให้คุณผิดหวัง” ด้วยโครงการล่าสุด “มั่นใจ…แบบวัยรุ่นไทย”

มาคราวนี้ ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เดินสายแนะนำทักษะการใช้ชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นในทุกสถานการณ์ ในรูปแบบของ Edutainment เน้นจับกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง คือ วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนหญิง

ปฏิบัติการนำร่องกับบุกประชิดตัว Core Target ในรั้ว 6 โรงเรียนหญิงล้วน เบิกฤกษ์ที่วัฒนาวิทยาลัย ด้วยการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง อาทิ หมอเบิร์ท-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับดาราวัยรุ่น เช่น เชียร์-ทิฆัมพร ขวัญ-อุษามณีย์ พร้อมแนะนำสถานการณ์เสี่ยงของวัยรุ่นที่จะลดทอนความมั่นใจหากมีกลิ่นตัว เช่น ชั่วโมงพละ การใช้ลิฟต์ เป็นต้น

ในระยะเวลา 2 เดือน เรโซนาจะทำกิจกรรมเช่นนี้กับโรงเรียนอีก 5 แห่ง คือ เบญจมราชาลัย สตรีวิทยา สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สตรีอัปสรสวรรค์ และสตรีนนทบุรี เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวัง Brand Image และให้วัยรุ่นเข้าใจถึง Brand Positioning เป็นสำคัญ

นับเป็นการกลับมารุกตลาดอีกครั้งของเรโซนา หลังจากปล่อยไปแบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ มานานกว่า 10 ปี วรรณิภา ภักดีบุตร รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บอกว่า ก่อนหน้านี้ภาวะตลาดยังไม่มีความชัดเจน จึงไม่พร้อมลงเล่นในตลาดนี้อย่างจริงจัง เนื่องตลาดผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในเมืองไทย ถูกสร้างขึ้นมาคล้ายกับตลาดน้ำหอมที่เน้นกลิ่นหอมเป็นสำคัญ ขณะที่เรโซนามีแนวทางยึดมั่นในการเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสำหรับสาวๆ ในเรื่องของระงับกลิ่นกายและการแห้งเร็วเป็นหลัก เป็น Global Positioning ที่ทำตลาดใน 29 ประเทศ ไม่สามารถบิดเบือนหรือผันแปรได้ จึงต้องระมัดระวังไม่ผลีผลาม

จนกระทั่ง 3-5 ปีที่ผ่านมา เมื่อผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับ Functional Benefit มากขึ้น แม้จะเป็นส่วนน้อยอยู่ก็ตาม โดยเฉพาะในตลาดวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในทิศทางของ Emotional Benefit แต่ยูนิลีเวอร์ก็ตัดสินใจลงรุกตลาดนี้ ด้วยการชูจดุขายในเรื่องของประสิทธิภาพดังกล่าว

มูลค่าตลาดรวมผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายกว่า 2,000 ล้านบาท เติบโตในปีที่ผ่านมา 10% แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสำหรับผู้ชาย 40% และผู้หญิง 60% มีนีเวียเป็นผู้นำตลาด อันดับ 2 คือ แอ็กซ์ และอันดับ 3 คือ เรโซนา ที่มีส่วนแบ่ง 10% โดยคาดว่าปีนี้ตลาดรวมจะเติบโตในอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งตลาด ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
ผู้ชาย 40%
ผู้หญิง 60%
มูลค่า 2,000 ล้านบาท