“วอล-มาร์ท” ทุ่มอัดฉีด

ไม่ใช่แค่ตั้งหน้าตั้งตาลดแหลก อัดโปรโมชั่นอย่างเดียวเท่านั้น แต่ห้างยักษ์ใหญ่ อย่างวอล-มาร์ท ต้องพลิกกลยุทธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร หลังมีการต่อรองจากสหภาพแรงงานพนักงานของวอล-มาร์ท โดยล่าสุดประกาศปรับระบบการจ่ายเงินตอบแทนให้พนักงานในสาขาที่สหรัฐอเมริกาจำนวน 4,000 แห่ง จำนวน 1.3 ล้านคน ที่โครงสร้างใหม่ได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 6%

จอห์น ซิมเลย์ โฆษกของวอล์-มาร์ท บอกว่า การเติบโตของวอล-มาร์ททำให้เกิดการจ้างงานในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง โดย 3 ปีที่ผ่านมาว่าจ้างไปถึง 240,000 ตำแหน่ง และด้วยผลตอบแทน ทั้งเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี ทำให้ปัจจุบันยังคงมีคนจำนวนมากต่อแถวเพื่อสมัครงานกับวอล-มาร์ท