แบรนด์เซนส์กับรถยนต์เรโนลต์

ฉบับนี้ขออนุญาตผู้อ่านและบรรณาธิการย้ายฐานชั่วคราวจากเบอร์ลินมารายงานจากปารีสแทน ยังจำกันได้ไหม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2548 Martin Lindstrom ออกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Brand Sense : Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound ที่ถูกนับเข้าทำเนียบคัมภีร์อมตะของวงการตลาดไปเรียบร้อย ล่าสุดที่ปารีสก็มีนิทรรศการ Hypersensory ของ L’Atelier Renault ซึ่งโยงเข้ากับหลักการของแบรนด์เซนส์ที่ว่านี้อย่างเหมาะเจาะ

L’Atelier Renault เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทรถยนต์เรโนลต์ ตั้งอยู่ที่ชองป์เอลิเซ เป็นสถานที่หมุนเวียนจัดนิทรรศการศิลปะ ดีไซน์ โชว์รถรุ่นใหม่ หรืออีเวนต์ต่างๆ เพื่อเสนอภาพลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และทันสมัยของแบรนด์ พื้นที่ส่วนนิทรรศการจึงถูกปรับโฉมเป็นระยะ ปีละไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง นอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่ส่วนร้านอาหารและบาร์ เป็นส่วนเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้เกือบตลอดเวลาในแต่ละวันได้อีกด้วย