Made for iPod

ช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ กระแสไอพอดยังคงมาแรงในอเมริกา ฉบับนี้เลยขอสวัสดีปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายที่ผลิตเพื่อใช้คู่กับไอพอด หรือเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไอพอดเฟรนลี่ย์ ที่ขายดีไม่แพ้ไอพอด เป็นการเอาใช้ผู้รักเสียงเพลงที่ใช้ชีวิตแบบไร้สาย เริ่มจาก…