หน้าหนา ใจดำ แล้วทำกำไร

ชื่อหนังสือ อยากยิ่งใหญ่ ต้องใจหิน
ผู้เขียน Itsuka Kadokawa (ไชยยันต์ สาวนะชัย แปล)
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
จำนวนหน้า 196
ราคา(บาท) 180

คนที่เคยอ่านหนังสือ Thick Face, Black Heart มาแล้ว อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงได้ออรถรสเพิ่มเติมไม่น้อย เพราะหนังสือเล่มแรกนั้น ว่าด้วยเรื่องของอำนาจในวงการเมือง แต่ในหนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะ แถมยังมีกรณีศึกษามากมายให้เอาไปพิจารณา

จะบอกว่าเป็นสามก๊กวิเคราะห์สไตล์ญี่ปุ่นก็ว่าได้ สนุกไปอีกแบบ

ผู้เขียนแม้ไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจโดยตรง แต่ก็ได้สัมผัสคนในแวดวงธุรกิจมายาวนาน และประมวลเอาพฤติกรรมมาเทียบเคียง วิเคราะห์ออกมา เพื่อชี้ให้เห็นว่า ก้าวย่างของการประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น มีองค์ประกอบหลายประการทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคมากมาย

ผู้เขียนแบ่งหนังสือออกเป็น 4 ภาค หรือ 4 องค์ประกอบของความสำเร็จ นั้นคือ 1) ปรัชญา 2) การแสดงออก 3) กรณีศึกษารูปธรรม และ 4) เพื่อหรือมิตรของคนที่ประสบความสำเร็จ โดยจำแนกรายละเอียดออกไปอย่างแตกแขนง

ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะอธิบายว่า คนแต่ละคน ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว ก็จะต้องมีวิถีทางของตนเอง มีโลกของตนเอง ซึ่งไม่ซ้ำรอยใคร และยากจะลอกเลียนแบบได้

การศึกษาประวัติชีวิตและพฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จ ถือเป็นประสบการณ์ทุติยภูมิ หรือ Second-hand Experiences ที่เป็นต้นแบบให้ทบทวน หรือพิจารณา ไม่ใช่เพื่อลอกแบบ เพราะถึงเวลาจริง ประสบการณ์ปฐมภูมิ หรือ First-hand Experiences ก็ยังมีความสำคัญมากกว่าเสมอ

แม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ถึงขั้นอย่างที่ผู้เขียนให้คำนำเอาไว้ว่า “อย่าคิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ จนกว่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ” (ซึ่งคล้ายกับคำโฆษณาภาพยนตร์สามก๊กที่ว่า ไม่ได้ดูเรื้องนี้ อย่าคิดการใหญ่) แต่ก็ถือได้ว่าผู้เขียนละเอียดรอบคอบพอสมควรกับข้อเขียนชิ้นนี้ เพียงแต่ผู้อ่านก็ต้องเข้าใจเองบ้างว่า อ่านหนังสือนั้น ไม่สามารถเป็นสูตรว่า ”เล่มนี้อ่านแล้วรวย” ได้เลย

แม้ชื่อของหนังสือจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่า คนยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใจโหดหรือหีนชาติ แต่นั่นก็เป็นแค่การตั้งชื่อให้สะดุดใจเท่านั้น ความจริงแล้วหนังสือเพียงแค่ชี้ให้เห็นว่าความมุ่งมั่น การเป็นตัวของตัวเอง การคบมิตร การสร้างทีมงานที่ดี การสร้างประสบการณ์ การอย่างลองผิดลองถูก และความไม่ย่อท้อในการพัฒนาตัวเอง การรู้จักฉวยโอกาส และรู้กาลเทศะ บวกกับโชคอีกเล็กน้อย ก็คือรากฐานของความสำเร็จของคนในแวดวงธุรกิจ

หลายตอนของหนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นทัศนคติของผู้เขียนที่ดูจะไม่เหมาะกับการเป็นนักธุรกิจอยู่ไม่น้อย และทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า นี่หรือคือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นใหญ่และประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างง่ายก็ตอนที่บอกว่า ทีมที่แข็งแกร่งต้องใช้คนที่คุ้นเคย ซึ่งว่าไปแล้ว มันเหมาะกับงานจำกัดเฉพาะทางเท่านั้น ไม่สามารถเป็นข้อสรุปทั่วไปได้เลย โดยข้อเท็จจริงแล้ว การมองข้ามความขัดแย้งทางความคิด แล้วเอาชนะข้อจำกัดต่างๆ ด้วยกลไกการทำงานที่มีระบบ และพ้นจากความคุ้นเคยส่วนบุคคลต่างหาก ที่เหมาะสำหรับการสร้างความสำเร็จในวงกว้าง

พ้นจากข้อที่น่าเคลือบแคลงบางประการแล้ว หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าน่าอ่านพอสมควร แม้จะไม่ถึงกับ ”ต้องอ่าน” ในยามที่หนังสือภาษาไทยที่เป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่มีคุณภาพ ออกมาน้อยอย่างน่าใจหายยามนี้

รายละเอียดในหนังสือนี้

บทที่ 1 ปรัชญาของคนใจหิน ว่าด้วยคุณสมบัติภายในที่สำคัญและขาดไม่ได้ของผู้ยิ่งใหญ่ ความแตกต่างที่โดดเด่นในเรื่อง ความเสี่ยง การลิขิตชะตากรรมของตนเอง การมองคนให้ปรุโปร่ง การลงทุนใหม่ ความซื่อสัตย์ การถ่อมตัวการคิดให้แตกต่าง การคบหาผู้คน

บทที่ 2 การแสดงออกของผู้ประสบความสำเร็จ ไร้ความรู้สึก เย็นชา กล้าหาญ การสร้างสัญชาตญาณต่อสู้ การพึ่งพาตนเอง ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ การเลือกเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างครอบครัวที่แข็งแรง การตัดสินใจในเวลาสำคัญ ความเด็ดเดี่ยว การเตรียมพร้อม การใช้ศิลปะต่อรอง ความอดทน และภาวะของผู้นำ

บทที่ 3 กรณีศึกษาของผู้ประสบความสำเร็จ เป็นเพื่อนสนิทกับความโดดเดี่ยว เพื่อจะได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ตลอดรอดฝั่ง การใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการตัดสินใจ การกล้าเผชิญหน้ากับผู้คน การอดกลั้นต่อเสียงวิจารณ์ การใช้โอกาสที่เหมาะสม การเอาชนะโดยไม่ต้องเหนื่อย และการทำตัวให้ผ่อนคลาย พร้อมกับการค้นหาโชค

บทที่ 4 เพื่อนของผู้ยิ่งใหญ่ คุณสมบัติภายนอกที่ผู้ยิ่งใหญ่ควรมีเอาไว้ เงินเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องละเอียดอ่อน การแสวงหาคุณสมบัติอื่นในตัวเองที่มากกว่าความขยัน การไม่เป็นมิตรกับคนในธุรกิจเดียวกัน การใช้เมตตาธรรมเป็นเครื่องมือ การเอาชนะความฝัน การลดอัตตาของตนเองเพื่อผลสำเร็จ