ไผเป็นไผ ในโปงลาง สะออน

อี๊ด โปงลาง
ชื่อจริง สมพงษ์ คุนาประถม
อายุ 28 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คลอง 6 ธัญบุรี
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้าวง
คาแร็กเตอร์ บุคลิกจอมกวน ชอบทำหน้าหล่อ ตัวชงมุกบนเวที
คติประจำใจ
ทำในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่ทำ
“สิ่งที่หวังสูงสุด อยากไปแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นโปงลางสะออน ให้เขาเบิ่ง ให้เขายิ้ม หัวเราะเหมือนคนไทย ให้เขาฮักในความเป็นเฮา รักในเอกลักษณ์ของไทยอีสานเฮา”

ลาล่า
ชื่อจริง ขวัญนภา เรืองศรี
อายุ 25 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นางรำ/แดนเซอร์/เอนเตอร์เทนหน้าเวที
คาแร็กเตอร์ สาวฝรั่ง เล่นเป็นฝรั่งพูดไทยไม่ชัด
“อยากโกอินเตอร์ อยากเว้าได้หลายภาษา เพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติชม อยากเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก”

ลูลู่
ชื่อจริง ดวงฤดี บุญบำรุง
อายุ 27 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คลอง 6 ธัญบุรี
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นางรำ/แดนเซอร์/เอนเตอร์เทนหน้าเวที
คาแร็กเตอร์ รับบทสาวพม่า พูดไทยไม่ชัด
“อยากไปเล่นเมืองนอก ให้ฝรั่งรู้จักวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก”

จีจี้/แมว
ชื่อจริง เดือนเต็ม สมกกด
อายุ 24 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คลอง 6 ธัญบุรี
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง เอนเตอร์เทนหน้าเวที
คาแร็กเตอร์ สาวอ้วนจอมเปิ่น ชอบโยกย้ายส่ายสะโพก
“อยากให้โปงลางมีชื่อเสียงอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป”

นุจ
ชื่อจริง นุจรินทร์ พลแสน
อายุ 28 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คลอง 6 ธัญบุรี
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการวง
“วันนี้นุจกลายเป็นเจ๊ดันของน้องๆ อยากให้โปงลางสืบสานวัฒนธรรมต่อไป ถึงจะแก่ตัวลง อยากให้พี่รุ่นน้องใหม่ๆ เข้ามาสานต่อ”

นิ้ง
ชื่อจริง กลนันทน์ พิมพ์กลม
อายุ 27 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรีวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นักร้อง/นักดนตรี/ เอนเตอร์เทนหน้าเวที
คาแร็กเตอร์ สาวประเภทสองหน้าตาดี มีมากมายความสามารถทั้งร้องเล่นดนตรี
“อยากเป็นนางเองหนังที่โปงลางสะออน แสดงทุกเรื่อง เพราะมั่นใจในความสวย”

โอ๋
ชื่อจริง ตรองภักร์ สร้างแก้ว
อายุ 26 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรีวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นางไห
“ไม่อยากแก่ อยากเป็นเด็กจะได้ไม่ถูกโละ อยากก้าวไปพร้อมๆ กับความดังของโปงลางสะออน ขอให้โปงลางสะออนจงเจริญ”

อ๋อย
ชื่อจริง หทัยกาญจน์ หาญมนตรี
อายุ 26 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คลอง 6 ธัญบุรี
อนุปริญญาตรีวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นางไห/ร้องเพลง
“อยากให้โปงลางสะออนมีประวัติศาสตร์แบบสุนทราภรณ์ ที่คนไทยพูดถึงอยู่ทุกยุคทุกสมัย”

อุ๋ย
ชื่อจริง ชลธิชา เนตรผง
อายุ 25 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คลอง 6 ธัญบุรี
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นางรำ/แดนเซอร์
“อยากให้เป็นโปงลางสะออนดังไปทั่วโลก”

แจ๊ค
ชื่อจริง ภาวินี พุทซาคำ
อายุ 24 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คลอง 6 ธัญบุรี
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
“คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมกับโปงลางสะออน มีความสุขสนุกร่วมกัน”

หมอก
ชื่อจริง ฐิติมา เชื้อใหญ่
อายุ 25 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่ง นางรำ /แดนเซอร์
“หวังว่าโปงลางจะขึ้นไปถึงระดับอินเตอร์ ดังในต่างประเทศได้”

นิว
ชื่อจริง อรทิพย์ พนมรัตน์
อายุ 25 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คลอง 6 ธัญบุรี
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง นางรำ /แดนเซอร์
“โปงลางไม่ใช่วงดนตรี แต่เป็นบ้านของพวกเรา เป็นครอบครัวที่ช่วยอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านของไทย”

เค หมอแคน
ชื่อจริง อนุชิต กุลศรี
อายุ 26 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง หมอแคน/เอนเตอร์เทนบนเวที
“ผมอยากมีอัลบั้มของตัวเองสักชุด ตั้งชื่อแล้วว่า หัวใจข้างขวด”

รุต หมอพิณ
ชื่อจริง มารุต มากเจริญ
อายุ 23 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง หมอพิณ
“ชอบเสียงเพลง อยากทำให้โปงลางโด่งดังตลอดไป”

นัท
ชื่อจริง ราเมศ ศรีสำอาง
อายุ 26 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง ฝ่ายเสื้อผ้า /หน้าม้า/เอนเตอร์เทนหน้าเวที
“อยากออกแบบชุดสวยๆ ให้ทุกคนในโปงลางใส่โชว์”

ต้าร์ มือเบส
ชื่อจริง สิทธิกร ตรงประสิทธิ์
อายุ 23 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง มือเบส

ยูร มือพิณ
ชื่อจริง ประยูร ปรีพูล
อายุ 27 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง เล่นพิณ

ดี้ กลองชุด
ชื่อจริง ภูเบศร อินทร์กลางเดช
อายุ 23 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง กลองชุด

พงศ์
ชื่อจริง จักรพงศ์ เพชรแสน
อายุ 25 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง เล่นโหวด โปงลาง

ชา
ชื่อจริง อนุรักษ์ เจริญไชย
อายุ 28 ปี
การศึกษา
อนุปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตำแหน่ง เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ