ความสำเร็จของโปงลางสะออน

ประสงค์ รุ่งสมัยทอง
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแอม จำกัด

โปงลางสะออน เหมือนสินค้าระดับแมส (Mass) เป็นตลาดที่ใหญ่มาก มีลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ A ถึง D จึงไม่ต้องใช้หลักการตลาดใดๆ มาจับมากนัก ยิ่งโปงลางสะออนแจ้งเกิดด้วยความสามารถของตัวเอง เหมือนสินค้าที่มีคุณภาพ การทำการตลาดเพียงโปรโมตผ่านสื่อ ออกแสดงโชว์ในต่างจังหวัด ก็น่าจะเพียงพอกับการสร้างกระแสความนิยมแล้ว

แตกต่างจากศิลปิน AF ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยผู้ผลิตหวังอยากให้เป็นศิลปิน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องบริหารศิลปินด้วยการลงทุนเป็นหลัก ขณะเดียวกันแฟนเพลงของ AF ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนระดับกลาง-บน จึงอาจจำเป็นมีกลยุทธ์ทางการตลาดมาจับ เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มี Emotion สูง เป็นกลุ่มที่ยอมควักกระเป๋าไม่อั้นหากพึงพอใจกับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ การสร้างศิลปินของ AF จึงจำเป็นต้องลงทุนสูง และมีกลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาสร้างความนิยม