เน็ตไร้สายยิ่งฮิต คนยิ่งทำงานหนัก

Pew Internet & American Life Project เปิดเผยผลสำรวจว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวอเมริกันมากถึง 34% ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และผู้ใช้ 19 เปอร์เซ็นต์ใช้เน็ตไร้สายที่บ้านด้วย

ยอด 1 ใน 3 นี้คิดเป็นราวสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงปี 2005 ที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 10% หรือ 1 ใน 10 มีเครือข่ายไร้สายใช้งาน

ผู้ถูกสำรวจกลุ่มนี้จำนวนมากให้ความเห็นว่า พวกเขาย้ายสถานที่ทำงานไปตามจุดต่างๆ ของบ้านมากขึ้น เพราะเครือข่ายไร้สายสามารถให้บริการสัญญาณได้ครอบคลุม และ 1 ใน 4 ของคนกลุ่มนี้ใช้โทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายยังเพิ่มความถี่ในการเช็กอีเมลให้เพิ่มขึ้นด้วย โดยพบว่า 72% ของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ใช้เน็ตไร้สายเช็กอีเมลผ่านเครือข่ายไร้สายทุกวัน ขณะที่ผู้ใช้เครือข่ายผ่านสายเพียง 63 % เท่านั้นที่เข้าไปเช็กอีเมลทุกวัน ยังรวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ เช่น การเข้าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เพื่ออ่านข่าว

ผู้ใช้เน็ตไร้สายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่มีอายุอยู่ระหว่าง 18 – 49 ปี โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่ถึง 30 ปีนั้นพบว่ามีโน้ตบุ๊กใช้งานถึง 40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว และยังเป็นกลุ่มคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

อายุเฉลี่ยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนมากในสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่าง 30 – 64 ปี เป็นช่วงอายุที่แก่กว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไทยที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและหนุ่มสาวอย่างชัดเจน