ขยะเมลโฆษณายาระบาดหนัก

ไซแมนเทค (Symantec) บริษัทซอฟต์แวร์ต้านไวรัสคอมพิวเตอร์ ได้รวบรวมสถิติประเภทอีเมลขยะ (Spam) ช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่าอีเมลขยะประเภท Adult Spam หรือโฆษณาลามกอนาจาร หรือรุนแรงสยดสยองสำหรับผู้ใหญ่นั้นมีจำนวนลดลงเหลือร้อยละ 3 ของอีเมลขยะทั้งหมดเท่านั้น

อีเมลขยะที่มีสัดส่วนสูงที่สุดเป็นประเภทยาและสุขภาพ ราวร้อยละ 48 ของอีเมลขยะทั้งหมด รองลงมาคือโฆษณาประเภทบริการทางการเงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 อันดับสามคือบริการด้านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 15 และอีเมลขยะอันดับสี่คืออีเมลปลอมต้มตุ๋นเงินแบบต่างๆ ที่เรียกว่ากลลวงฟิชชิ่ง (Phishing) คิดเป็นราว 8 %

Web Links :
Symantec