พิพิธภัณฑ์สร้างแบรนด์

บางครั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์จำเป็นต้องอธิบาย เหมือนกับแบรนด์ไทยพาณิชย์ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี เป็นธนาคารแห่งแรกของไทย เรื่องราวเหล่านี้นักการตลาดถือว่า เป็นส่วนสำคัญของการตอกย้ำแบรนด์ สื่อสารให้ตลาดผู้บริโภครับรู้ว่า “แม้แบรนด์เราเก่าแก่แต่เราทันสมัยที่สุด”

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยของไทยพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับปรุงใหม่และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม ในช่วงเวลาทำการของธนาคาร ถือเป็นกระบวนการสร้างแบรนด์ที่ไทยพาณิชย์สื่อสารให้ทุกคนรับรู้ว่า ที่นี่คือผู้จุดกำเนิดธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย และการก้าวขึ้นสู่ผู้นำธุรกิจการเงินของไทย ทุกสิ่งทุกอย่างสื่อสารผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทั้งหมด

แน่นอนถ้าจะมองว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือกระบวนการสื่อสารของการสร้างแบรนด์ คงไม่ผิดนัก…

“ในอนาคตไทยพาณิชย์กำลังมีแผนที่อยากจะขยายเวลาเปิดพิพิธภัณฑ์ ให้เข้ามชมในวันหยุดด้วย เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้กว้างขึ้น ถือเป็นการสร้างแบรนด์ที่น่าจะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ไทยพาณิชย์ นอกจากการมุ่งประชาสัมพันธ์ในสื่อโฆษณา ที่สะท้อนให้เห็นว่าเรามีดีตั้งแต่ยามหน้าประตู ถึงพนักงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ฝากเงิน”

ภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งส่วนการจัดแสดงเป็น 4 ส่วนได้แก่ วิวัฒนาการเงินตรา วิวัฒนาการธนาคาร ต้นแบบธนาคารจากชื่อแรก สยามกัมมาจล ทุน จำกัด และไทยพาณิชย์กับการก้าวสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่งมีสาขาธนาคารมากที่สุดในประเทศถึง 810 สาขา เอทีเอ็มกว่า 4,000 เครื่อง และธุรกิจการเงินอื่นๆ ของธนาคาร

“พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอยู่เกือบทุกธนาคาร แต่ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ธนาคาร สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ ที่ไม่น่าเบื่อ มีความแตกต่างจากที่อื่นๆ”

อาจารย์นวรัตน์ เลขะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเงินการธนาคาร อธิบายอีกว่า จุดเด่น คือการนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียหลากหลาย เช่น สามมิติ LCD Touch Screen เข้ามาผสมกับการตกแต่ง ซึ่งมีศิลปินจิตรกรรมระดับชาติ อาจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นผู้ร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน

“ผมว่า เป็นแหล่งความรู้ด้านการเงินการธนาคารที่สมบูรณ์ที่สุด เทียบมาตรฐานโลก ที่สำคัญคุณจะรู้จักไทยพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี”

Did you know?

ธนาคาร หรือ Bank ในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Banco ซึ่งในภาษาอิตาเลียนแปลว่า “ม้ายาว” เนื่องจากในสมัยยุคแรกพวกยิวและนายธนาคารใช้ม้ายาวเป็นที่กองเงิน เพื่อใช้ทำธุรกิจ