Disney เปิดเว็บเอาใจคุณแม่ไซเบอร์

เมษายน 2550

ดิสนีย์ แบรนด์ยักษ์การ์ตูน ของเล่น เสื้อผ้า สวนสนุกและภาพยนตร์สำหรับครอบครัว เปิดตัว family.com วาง Positioning ให้เป็นแหล่งความรู้และชุมชนออนไลน์แลกเปลี่ยนความคิดกัน ให้กับกลุ่มเป้าหมายคุณแม่มือใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต (Modern Mom) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกตั้งแต่วัยทารกจนถึงเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มีผู้อ่านสามารถแบ่งปันความรู้ด้วยการเขียนบทความเข้ามาในเว็บมากกว่า 1,000 เรื่องแล้ว

ดิสนีย์คาดหวังให้เว็บนี้เป็นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ Disney และสร้างกำไรจากค่าโฆษณาแบรนด์อื่นๆ ทั่วไป ส่วนคู่แข่งเด่นๆ ที่จับกลุ่มเป้าหมาย Modern Mom เหมือนกันตอนนี้ คือเว็บไซต์ savvymommy.com

Web Links :
family.com
disney.com