Tuesday, November 21, 2017
Home Tags คนดัง

Tag: คนดัง

a day’s direction วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

อีก 3-4 เดือนข้างหน้า บริษัทของผมก็จะเข้าสู่ปีที่ 5 นึกดูแล้วเวลาผ่านไปไวเหลือเกิน บางครั้งผมยังรู้สึกเหมือนเหตุการณ์ที่พวกเราเชิญชวนให้ผู้อ่านมาร่วมลงขันทำหนังสือซ่าๆ บ้าๆ เล่มหนึ่ง มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันนี้เอง ใครคนหนึ่งพูดว่า ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า แสดงว่าเรามีความทุกข์ แต่ถ้ารู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงว่าห้วงยามนั้นเรามีความสุข ใช่ ผมไม่ปฏิเสธว่า 4 ปีกว่าที่ผ่านมา ผมมีความสุขมาก และผมก็เชื่อว่า น้องๆ และเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนในบริษัทก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับผม เรามีความสุขที่ได้ทำหนังสืออย่างที่เราชอบ...