Wednesday, October 27, 2021
Home Tags คนทำงาน

Tag: คนทำงาน

9 Soft Skills ที่คนทำงานควรมีในปี 2019

0
แม้คนทำงาน 1 คนควรจะมี “ฮาร์ด สกิล” (Hard Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานหรืออาชีพนั้น แต่ทักษะสายงานตรงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำงานในวันนี้ ที่หลายบริษัทต้องการความสามารถที่หลากหลาย มาทำงานรวมกันร่วมกัน

เปิดลิสต์ 10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการมากที่สุด “วันลาต้องมี สุขภาพก็สำคัญ” 

0
การจะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว ยังมีปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญรองลงมาก็คือ “สวัสดิการ”