Thursday, June 20, 2024
Home Tags ระบบชำระเงินด้วยตนเอง

Tag: ระบบชำระเงินด้วยตนเอง

กันขโมยไม่ไหว! ห้างสหรัฐฯ “Target” เริ่มจำกัดการใช้ “ช่องชำระเงินด้วยตนเอง” (Self Check-out)

ห้างสรรพสินค้า “Target” ในสหรัฐฯ เป็นรีเทลรายล่าสุดที่เปลี่ยนนโยบายการใช้ “ช่องชำระเงินด้วยตนเอง” (Self Check-out) โดยห้างนี้ใช้วิธีจำกัดชั่วโมงการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา และกำหนดให้ใช้เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินไม่เกิน 10 ชิ้น สาเหตุหลักคาดว่ามาจากปัญหาการขโมยของหรือการเนียนไม่จ่ายเงินเป็นบางชิ้น

ผลสำรวจพบ “คนรวย” มีแนวโน้ม “ขโมยของ” จากช่องชำระเงินด้วยตนเอง (Self-Checkout) มากที่สุด

ปัญหาการ “ขโมยของ” จากช่องชำระเงินด้วยตนเอง (Self-Checkout) เป็นประเด็นสำคัญในค้าปลีกสหรัฐฯ ทำให้มีการศึกษามากมายเกี่ยวกับกรณีนี้ โดยผลสำรวจหนึ่งพบว่า “คนรวย” มีแนวโน้มแอบไม่จ่ายเงินสินค้าบางชิ้นที่ช่องนี้มากกว่าคนชนชั้นอื่น สำนักข่าว Business Insider รายงานบทความเกี่ยวกับการแอบ “ขโมยของ” ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่อง Self-Checkout เครื่องนี้ทำให้มีการขโมยรูปแบบใหม่ นั่นคือการ “แอบไม่จ่ายเงินค่าสินค้าเป็นบางชิ้น” ด้วยการเลี่ยงสแกนสินค้าชิ้นนั้นแล้วเนียนใส่ลงถุงช้อปปิ้งรวมกับสินค้าที่สแกนแล้ว มีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า อัตราสินค้าที่ไม่ถูกสแกนชำระเงินในช่องทาง Self-Checkout นั้นคิดเป็นสัดส่วนถึง 6.7%...

ระบบชำระเงินด้วยตนเอง (Self-Checkout) ในห้างฯ ส่อแววไม่ได้ช่วยลดการใช้แรงงานตามคาด

ห้างสรรพสินค้าจำนวนมากหันมาใช้ “ระบบชำระเงินด้วยตนเอง” (Self-Checkout) เพื่อหวังจะลดต้นทุนการใช้แรงงาน แต่หลังใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง ดูเหมือนห้างฯ ก็ยังต้องพึ่งพิง “พนักงาน” ไปดูแลการใช้งานเครื่องเหล่านี้ของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันขโมย