Thursday, December 7, 2023
Home Tags ศูนย์หนังสือจุฬา

Tag: ศูนย์หนังสือจุฬา

ไปรษณีย์ไทยจับมือศูนย์หนังสือจุฬาฯช่วยคลายร้อน ปรุงเมนู “อิ่มสมอง อิ่มท้อง”

ไปรษณีย์ไทยผสานมือศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดงาน “อิ่มสมอง อิ่มท้อง ฉลอง Summer Sale” ช่วงปิดเทอม ชวนทุกคนมากินให้กระหน่ำ ช้อปให้กระจายคลายร้อน ยกขบวนหนังสือน่าอ่านกว่า 3 แสนรายการพาเหรดลดราคาสูงสุดถึง 70% พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนู “อร่อยทั่วไทย” สั่งได้ที่ไปรษณีย์ 3 วันเต็ม 20 -...

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบหนังสือ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบหนังสือ Harry Potter and the Deathly Hallows และขอเชิญ… เหล่ามักเกิ้ล ที่มีอายุระหว่าง 9 – 18 ปี ร่วมประกวด แต่งกายแฟนซี และแสดงบทบาท ในหัวข้อ…ฉันเป็นใคร? ใน HARRY POTTER ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสด รางวัลชนะเลิศ...

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง การสอนคิดด้วยโครงงาน บูรณาการด้วยทักษะ 5 C ของครูไทย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญครู อาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนคิดด้วยโครงงาน บูรณาการด้วยทักษะ 5 C ของครูไทย เพื่อให้ครู อาจารย์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปบูรณาการปรับเปลี่ยนวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีสอนและวิธีเรียน เน้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล และมีทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแผน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา วิทยากรโดย คณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตร...

ยอดตกต้องกระตุ้น

เพื่อกระตุ้นการซื้อหนังสือ ในช่วงวิกฤตน้ำมันแพงหูฉี่ ทำให้เจ้าของสำนักพิมพ์ และร้านหนังสือต้องลุกขึ้นมาจับมือร่วมกันทำกิจกรรมในชื่อโครงการ “ให้หนังสือเป็นของขวัญ Book for Gift” โดยมีคอนเซ็ปต์ คือ การให้หนังสือเป็นของขวัญ สนุกและมีความสุข โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ร้านหนังสือ Se-Ed Book Centre ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านหนังสือ Library...