ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบหนังสือ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบหนังสือ Harry Potter and the Deathly Hallows และขอเชิญ… เหล่ามักเกิ้ล ที่มีอายุระหว่าง 9 – 18 ปี ร่วมประกวด แต่งกายแฟนซี และแสดงบทบาท ในหัวข้อ…ฉันเป็นใคร? ใน HARRY POTTER ชิงทุนการศึกษาเป็นเงินสด

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 1,000 บาท 2 รางวัล
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท 3 รางวัล

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550

พบกัน… วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550 เวลาตีห้า (05.00 – 08.00 น.) ณ โถงอาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2189893-5,

0-2255-4433 หรือ www.chulabook.com