Wednesday, July 24, 2024
Home Tags เศรษฐกิจอินเดีย

Tag: เศรษฐกิจอินเดีย

“อินเดีย” – “อินโดนีเซีย” มาแรงในหมู่นักลงทุน หลังปัจจัย “โครงสร้างประชากร” มีผลสำคัญต่อการตัดสินใจ

สองประเทศในเอเชียอย่าง “อินเดีย” และ “อินโดนีเซีย” กำลังเนื้อหอม! หลังจากนักลงทุนหันมามองปัจจัยด้าน “โครงสร้างประชากร” เป็นเรื่องสำคัญในการตัดสินใจลงทุน

‘อินเดีย’ มั่นใจ 3 ปีแซง ‘ญี่ปุ่น’ ขึ้นแท่นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

หากพูดถึงประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคงหนีไม่พ้น อินเดีย ด้วยจำนวนประชากรที่ใหญ่ที่สุดของโลก และการตบเท้าของหลายบริษัทที่ต้องการลดการพึ่งพา จีน ส่งผลให้อินเดียเชื่อมั่นว่าภายใน 3 ปีจะขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

ตลาดผู้บริโภค ‘อินเดีย’ จ่อขึ้นเป็นอันดับ 3 ของโลกภายในปี 2027 เนื่องจากผู้มีรายได้ปานกลาง-สูงเพิ่มมากขึ้น

ถือว่าเป็นประเทศที่กำลังเนื้อหอมสุด ๆ สำหรับ อินเดีย ที่บริษัทต่างชาติกำลังให้ความสนใจจะเข้าไปลงทุนแทนที่จีน ทำให้ภายในปี 2027 มีการประเมินว่า จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดผู้บริโภคอินเดียจะใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

เศรษฐกิจ ‘อินเดีย’ ปีนี้อาจโตเร็วที่สุดในโลก หลังปี 2020 ถดถอยหนักสุดในรอบ 20 ปี

OECD หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะหดตัวลง 4.2% แต่ในปี 2021 ที่มี 'วัคซีน' และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ทำให้ภาพของเศรษฐกิจโลกกลับมาสดใสอีกครั้ง โดยเฉพาะฃเศรษฐกิจของอินเดียที่ตกสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีเพราะพิษ COVID-19 แต่ในปี 2021 เศรษฐกิจของอินเดียน่าจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้ง และเติบโตสูงสุดในโลกเลยทีเดียว