Tuesday, October 20, 2020
Home Tags แลนด์ลอร์ด

Tag: แลนด์ลอร์ด

เศรษฐีแห่จำนองที่ดินพ่วงลงทุนผ่าน Kbank หารายได้เตรียมจ่าย “ภาษีที่ดิน” ปี 2563

โจทย์ของเหล่าแลนด์ลอร์ดในปีหน้าคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สร้างแรงกระเพื่อมให้เร่งหาทางออกให้กับที่ดินไม่ทำประโยชน์ในมือ // กสิกรไทย ไพรเวทแบงก์ จึงเปิดโครงการใหม่ Land Loan for Investment ให้ลูกค้านำที่ดินจำนองรับสินเชื่อกับธนาคาร จากนั้นนำเงินก้อนลงทุนต่อผ่านกองทุนของ Kbank เอง หารายได้ส่วนต่างจากกำไรการลงทุนเพื่อจ่ายภาษี // มีลูกค้าสนใจร่วมโครงการแล้ว 1.2 หมื่นล้านบาท และออกวงเงินสินเชื่อแล้ว 6 พันล้านบาท // คาดการณ์ปี 2563 มีวงเงินสินเชื่อผ่านโครงการ Land Loan เพิ่มอีก 1 หมื่นล้านบาท