Wednesday, October 16, 2019
Home Tags India

Tag: India

ทำไม ‘อินเดีย’ สำคัญกับกูเกิล

ราจัน อนันดาน รองประธาน ภูมิภาคอินเดียและเอเชียใต้ กูเกิลให้ข้อมูลเพิ่มว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา กูเกิล มีหลากหลายโครงการที่วางเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศอินเดีย จากช่วงปลายปีที่ผ่านมามีคนอินเดียเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 350 ล้านคน จากประชากรกว่า 1.3 พันล้านคน ทำให้เกิดความร่วมมือกับ 'TATA Trust' ในการทำโครงการ 'Internet Saathis' ขึ้นมา เพื่อให้มีตัวแทน เข้าไปสอนการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแต่ละหมู่บ้านทั่วอินเดีย

อัปเดต 5 บริการกูเกิล เจาะตลาดอินเดีย

อินเดีย ถือเป็น 1 ในประเทศที่กูเกิลให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นประเทศแรกที่กูเกิลตั้งสำนักงาน นอกเหนือจากในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็มองเห็นถึงโอกาสในการลงทุน และพัฒนา เพื่อช่วยให้ประชากรอินเดียสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ภายใต้โครงการต่างๆของกูเกิล

อินเดียเปิดตัวแอปกู้เงินด่วน “EarlySalary” ผูกแอคเคาน์ Facebook – LinkedIn

หนุ่มสาวภารตะรายใดที่มักเจอภาวะเงินเดือนหมดก่อนเวลา จากที่เคยอิ่มหมีพีมันก็ต้องหันไปพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยครั้ง นาทีนี้มี Fintech ของอินเดียรายหนึ่งที่มาพร้อมแนวคิดแอปกู้เงินแบบด่วนเปิดตัวออกมาแล้วในชื่อ EarlySalary โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถตัดความยุ่งยากในการยื่นเอกสาร และต่อคิวรับบริการจากสถาบันการเงินที่ให้กู้เงินด่วนในลักษณะนี้ออกไปได้จนหมดสิ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นกลุ่ม Young Professional ของอินเดีย ที่สามารถลงทะเบียนได้โดยใช้แอคเคาน์ของ Facebook หรือ LinkedIn เพื่อให้ทางแอปพลิเคชันทำการวิเคราะห์และประเมินโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียของผู้ใช้รายนั้นว่ามีค่า "Social Worth Score" เท่าไร โดยจะมีผลถึงจำนวนเงินที่เขาสามารถขอกู้ได้ด้วย ซึ่งทางแอปกำหนดวงเงินในการกู้ยืมเอาไว้ที่ 10,000 -...