Thursday, March 30, 2023
Home Tags Industry

Tag: Industry

สศอ. พบผู้ประกอบการภาคอีสาน ทำความเข้าใจแผนแม่บท

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดโรดโชว์พบผู้ประกอบการภาคตะวันออก เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการผลักดันแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม และแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พ.ศ. 2551 -2555 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมโซฟิเทลราคา ออคิด ขอนแก่น จ.ขอนแก่น จากภาพ : นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง...

สัมมนาเชิงอุตสาหกรรมฟรีในงานไทยแลนด์ อินดัสเตรียล แฟร์

ไทยแลนด์ อินดัสเตรียล แฟร์ เปิดบูธรับปรึกษาปัญหาฟรี สำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม และธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิต การจัดการด้านการตลาด การบริหาร และการเงิน สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท ณ ฮอลล์ 4 ไบเทค ระหว่าง 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2549 นางสาวพรอนงค์ วงษ์นิพนธ์...

“เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของแผ่นดิน”

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี “สุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย ครั้งที่ 4 เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2548 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในศุภมงคล เจริญพระชนมายุ...

กสอ.ชวนประกวด “แบบผลิตภัณฑ์รูปช้าง” หวังกระตุ้นงานศิลป์ เพิ่มมูลค่าสินค้าไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประกวด “แบบผลิตภัณฑ์รูปช้าง” ในงานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทยครั้งที่ 4 : เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของแผ่นดิน หวังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยทุกระดับ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ตุลาคม 2548 นางนาฏยา อ่อนสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ...

สมอ. จัดงาน “มหกรรมสินค้าคุณภาพมาตรฐาน 36 ปี สมอ. 36 ปีมาตรฐานไทย”

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมสินค้าคุณภาพมาตรฐาน 36 ปี สมอ. 36 ปีมาตรฐานไทย” ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดโบว์ลิ่ง นำรายได้เข้าสวัสดิการกรมฯ

นายวีระชาติ บุนนาค รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “โบว์ลิ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม” ณ BSC RCA PLAZA ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งขึ้นเพื่อหารายได้สมทบเข้าสวัสดิการของหน่วยงาน สำหรับช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ข้าราชการ และลูกจ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความเดือดร้อน และเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

กรมโรงงานฯ ห่วงใยธรรมชาติ จัดสัมมนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

นายโกศล ใจรังษี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง “การเสริมสรางความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสหกรรม” ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต ให้กับบุคลากรในสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา และจะได้เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการต่อไป

พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ เปิดโรงงาน

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (PPCAI – PPC Asian Insulators) เนื่องในโอกาสเปิดโรงงาน PPCAI...

กรมโรงงานฯ ดึงกลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิต

นายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาเรื่อง “การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง ซึ่งในปีงบประมาณ 2547 ได้มีโรงงานเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 14 โรงงาน เช่น ลดการใช้สารเคมี และพลังงาน เป็นต้น ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมมูลค่ากว่า 14.7...

กรมโรงงานฯ จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับองค์กรญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 โดยมีนายประเสริฐ ตปนียางกูร (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในประเทศไทยทุกๆ 2 ปี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยภายในงานยังจัดแสดงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจากญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศตัวอย่างในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี