ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ เดือนมกราคม-สิงหาคม 2550


05-11-2007 00:00:00

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานข้อมูลค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2550 พบว่าจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมลดลง 2% และมูลค่าของค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า 8 เดือนแรกปีนี้ มีผู้ชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 558,349 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 6,872 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549 มีจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียม 571,852 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 7,154 ล้านบาท มูลค่าเฉลี่ยต่อรายลดลงเล็กน้อย 2% จาก 12,510 บาท เหลือ 12,308 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2549

มูลค่าเฉลี่ยต่อรายทั้งปีของค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2545-2549 เพิ่มขึ้นมาโดยลำดับ จาก 8,142 บาทต่อราย ในปี 2545 เป็น 13,294 บาทต่อรายในปี 2549 แม้แต่ในปี 2546 ที่มีมาตรการลดภาษีด้านอสังหาริมทรัพย์ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่อรายยังคงเพิ่มขึ้นถึง 21% เป็น 9,862 บาทต่อราย แต่อัตราการเพิ่มขึ้นเริ่มชะลอตัวลงเป็น 4% ในปี 2548 และ เหลือ 2% ในปี 2549

จำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2549 ภาคตะวันออก ลดลงถึง 13% กรุงเทพฯและปริมณฑล ลดลง 4% ภาคเหนือ ลดลง 3% ภาคกลาง ลดเพียง 1% ภาคใต้แทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น 2%

ใน 8 เดือนแรกปีนี้ จังหวัดที่ค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ามากที่สุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพฯ 2,204 ล้านบาท นนทบุรี 465 ล้านบาท สมุทรปราการ 427 ล้านบาท ชลบุรี 416 ล้านบาท และปทุมธานี 393 ล้านบาท

จังหวัดที่มีมูลค่าค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในแต่ละภาค มีดังนี้

ภาคเหนือ เชียงใหม่ 247 ล้านบาท
ภาคกลาง อยุธยา 129 ล้านบาท ประจวบคีรีขันธ์ 100 ล้านบาท ฉะเชิงเทรา 96 ล้านบาท
ภาคตะวันออก ชลบุรี 416 ล้านบาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 131 ล้านบาท ขอนแก่น 84 ล้านบาท
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 150 ล้านบาท ภูเก็ต 139 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเมื่อนำข้อมูลมาคำนวณค่าเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ จำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศเฉลี่ย 69,794 รายต่อเดือน มูลค่าเฉลี่ย 859 ล้านบาทต่อเดือน