เข้าถึงใจเจนฯ M

หากถามว่านักการตลาดหลงใหลลูกค้ากลุ่มไหนมากที่สุดนับจากปี 2008 คำตอบชัดเจนมาแรงที่สุดคือ กลุ่มเจนเนอเรชั่น “มิลเลเนียน” (Millennials) หรือกลุ่มที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพราะกลุ่มนี้มีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกลุ่มนี้เรียนจบ เริ่มทำงาน แต่งงาน สร้างครอบครัว

เมื่อสำคัญขนาดนี้ “จะสื่อถึงกลุ่มนี้อย่างไรให้ได้ประสิทธิผลที่สุด” เป็นหัวข้อที่งานวิจัยการตลาดต่างเร่งหาคำตอบ ซึ่งหลังจากสำรวจกันมาได้ระยะหนึ่งก็ได้คำตอบที่ชัดเจน จากรสนิยมของคนพันธุ์ M ดังนี้

สิ่งที่กลุ่มนี้อ่าน : นิตยสาร
สิ่งที่กลุ่มนี้ไม่อ่าน : หนังสือพิมพ์
แบรนด์ที่เขาชื่นชอบ: แอปเปิล
สิ่งที่เขาเกลียด : สิ่งที่ดูเป็นธุรกิจมากเกินไป
อุปกรณ์ที่เขาใช้ : ไอพอด และโทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์ที่เขาไม่ใช้ : เครื่องเล่นซีดี
ช่องทางที่เขามีไว้สำหรับสื่อสารข้อความ : Facebook
ที่เขาไม่ใช่สื่อสารแล้ว : อีเมล
ช่องทางที่รับข่าวสาร : “The Daily Show”

ถือเป็นเพียงตัวอย่างความชอบและไม่ชอบ ที่ชัดเจนสไตล์เด็กๆ กลุ่มมิลเลเนียน ที่บอกตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เพียงเท่านี้นักการตลาดหลายคนก็บอกว่าสามารถลากเส้นต่อไปให้ถึงใจลูกค้ากลุ่มใหญ่นี้ได้แล้ว