Christmas at Londo

บรรยากาศช่วง Christmas ที่ผ่านมานั้น ทั้งในตัวเมืองลอนดอน และเมืองอื่นๆ เป็นไปอย่างคึกคัก เพราะผู้คนต่างออกมาจับจ่ายซื้อของเพื่อเป็นของขวัญแก่ครอบครัวและคนรัก ร้านค้าตกแต่งและติดตั้งไฟอย่างสวยงาม โดยเฉพาะเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่บรรยากาศมักจะมืดครึ้มตลอดทั้งวัน และมืดเร็วตั้งแต่ยังไม่ 5 โมงเย็น ทำให้เห็นไฟที่ติดตั้งทั้งตามถนน และสถานที่สำคัญ สำหรับร้านค้านั้น ช่วงก่อน Christmas ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของปีในการขายสินค้า เพราะเมื่อเลยค่ำคืนวัน Christmas ก็จะถึงวัน Boxing Day ซึ่งเป็นวันลดราคาครั้งใหญ่แห่งปี โดยจะนำสินค้าช่วงก่อน Christmas มาลด แบบโละสต็อก นอกจากอาคารร้านค้าแล้ว หลายเมืองในอังกฤษยังจัดให้มี Christmas Market ซึ่งเป็นการออกร้านขายของบนถนนคนเดิน เฉพาะช่วง Christmas ซึ่งตกแต่งกันอย่างสวยงาม กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนจากเมืองอื่น ในขณะเดียวกันสำหรับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ หลายห้าง จะออกสินค้าพิเศษสำหรับ Christmas เท่านั้น