ค้าปลีกเฟื่อง อคส.จ่อผุดช้อปปิ้งมอลล์ เลียนแบบเอเชียทีค

ตลาดค้าปลีกยังมีการตื่นตัว และมีอะไรใหม่ๆ ให้เห็นในตลาดอยู่เสมอ แม้แต่องค์การคลังสินค้า หรืออคส.ยังได้นำพื้นที่คลังสินค้าที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นศูนย์การค้า และแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยใช้โมเดลเดียวกับเอเชียทีค มูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000-5,000 ล้านบาท

พื้นที่ดังกล่าวเป็นคลังสินค้า 1 ธนบุรี มีพื้นที่ 7,884 ตารางวา หรือประมาณ 19 ไร่ มูลค่าที่ดินประมาณ 1,206 ล้านบาท คิดจากราคาตลาดที่ดินอยู่ที่ 1.53 แสนบาท/ตารางวา ครั้งนี้มีการดึงเอกชนร่วมพัฒนาที่ดินดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ได้มองทำเลของพื้นที่คลังราษฎร์บูรณะ จำนวน 20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้สะพานแขวน พระราม 9 มาพัฒนาโครงการศูนย์การค้าเช่นกัน แต่พื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะทำ เนื่องจากมีการทำห้องเย็นให้เช่าเป็นที่เก็บยาขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ลงทุนไปแล้ว จึงเปลี่ยนมาใช้คลังพื้นที่ธนบุรีแทน และเป็นที่ติดริมแม่น้ำเหมือนกัน โดยประเมินว่า จะเป็นแหล่งรายได้ของอคส. ที่จะใช้เลี้ยงองค์กรได้ถึง 20 ปี โดยไม่ต้องพึ่งรายได้จากโครงการสินค้าเกษตรของรัฐบาล

นอกจากนั้นยังมีแผนให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน อคส. อีก 3 แปลงในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้ในเรื่องการเกษตร โดยคลังสินค้าทับกวาง .แก่งคอย .สระบุรี เนื้อที่ 5.97 ไร่ มีแผนจะทำเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าการเกษตรภายใต้โครงการประชารัฐ ซึ่งอาจจะเปิดให้เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยปัจจุบัน ให้เอกชนเช่าเหมาเป็นสถานที่จอดรถบรรทุกปูนซีเมนต์อยู่

สำหรับคลังสินค้าบัวใหญ่ .บัวใหญ่ .นครราชสีมา เนื้อที่ 30.8 ไร่ อคส. มีแผนจะลงทุนเป็นพื้นที่ให้บริการสนับสุนนลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร เช่น ลานตาก , เครื่องนวด , เครื่องเก็บเกี่ยว คาดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท

และคลังสินค้าที่ .บ้านไผ่ . ขอนแก่น เนื้อที่ 18.25 ไร่ ให้เป็นคลังสินค้าที่รองรับการค้าการลงทุนในกลุ่มเออีซี อาทิ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันเป็นพื้นที่เก็บข้าวสารของรัฐบาล

ที่มา : http://astv.mobi/ACv7qnA