ยูนิลีเวอร์ เปลี่ยนแม่ทัพ ! ตั้งซีอีโอคนใหม่จากสหรัฐฯ คุมไทย โยก “สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” นั่งประธานที่ปรึกษานโยบายความยั่งยืน


by Admin
09-02-2017 01:20:29

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแม่ทัพใหม่ ตั้ง โรเบิร์ต แคนเดลิโน รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ยูนิลีเวอร์ สหรัฐอเมริกา นั่งเก้าอี้ซีอีโอ  ส่วนสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์นั่งประธานที่ปรึกษานโยบายความยั่งยืนแทน

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยได้แต่งตั้ง โรเบิร์ต แคนเดลิโน ผู้บริหารระดับสูงจากยูนิลีเวอร์ สหรัฐอเมริกา จะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความประสงค์ของนางสุพัตรา ที่ต้องการจะปรับบทบาทของตนจากการทำงานเชิงปฏิบัติการมาดูแลภาพรวมและให้คำปรึกษาเชิงนโยบายด้านความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำวิสัยทัศน์ของยูนิลีเวอร์ซึ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์
สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหญิงคนแรกของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2557 ต่อจาก บาวเค่อ ราวเออร์ส ที่ย้ายกลับไปประจำยูนิลีเวอร์ฝรั่งเศส โดยสุพัตราร่วมงานในยูนิลีเวอร์กว่า 25 ปี และเป็นตัวอย่างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของยูนิลีเวอร์ ที่ได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีผลงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และมีบทบาทในการพลิกโฉมบทบาทกลุ่มผลิตภัณฑ์และตลาดผู้บริโภคของยูนิลีเวอร์ให้นำสมัย รวมถึงการวางรากฐานให้กับธุรกิจไอศกรีมของยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย

ระหว่างดำรงตำแหน่งซีอีโอ สุพัตรา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ผู้นำคนไทยให้เติบโตในระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และได้ส่งเสริมให้ผู้นำรุ่นใหม่จำนวน 50 ท่าน ให้มีความก้าวหน้าในการทำงานระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยผู้นำเหล่านี้จะกลับมาเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับยูนิลีเวอร์ประเทศไทยต่อไป

สุพัตราจะอยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หลังจากนั้นจะส่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบันให้แก่ มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ต่อไป และจะทำงานใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการทำงานของ มร.โรเบิร์ต เพื่อช่วยให้ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

โรเบิร์ต แคนเดลิโน
โรเบิร์ต แคนเดลิโน

สำหรับ โรเบิร์ต แคนเดลิโน (Robert Candelino) จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ยูนิลีเวอร์ สหรัฐอเมริกา โดยร่วมงานกับยูนิลีเวอร์มานานกว่า 20 ปี โดยมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ในหลากหลายภูมิภาค ทั้งในแคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้รับรางวัลทางการตลาดมากมาย

การเข้ามารับตำแหน่งของมร.โรเบิร์ต ในฐานะแม่ทัพคนใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังได้รับรางวัลทางการตลาดจำนวนมาก ผนวกกับการสนับสนุนจากนางสุพัตรา และความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งของบุคลากรยูนิลีเวอร์ทุกคน จะช่วยผลักดันให้ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter