ร่วมขยายรูดปรื้ด ! แบงก์กรุงเทพผนึกกสิกรไทย ติดตั้งเครื่องรูดอีดีซี 5.5 แสนเครื่องทั่วประเทศ


13-03-2017 12:31:21

ธนาคารกรุงเทพและกสิกรไทย สองธนาคารที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน 70% ได้ร่วมมือกันในโครงการ “กิจการการค้าร่วมโครงการอีเพย์เมนต์” จากการคัดเลือกจากกระทรวงการคลัง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ให้ร่วมกัน ติดตั้งเครื่องอีดีซี (EDC) จำนวน 550,000 รายทั่วประเทศ ตามร้านค้า หน่วยงานภาครัฐ คาดภายในเดือน มี.ค. 61 ได้ 550,000 ราย

เพื่อให้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ให้มีการดำเนินโครงการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการชำระเงินเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนไทย

โดยโครงการในครั้งนี้ได้มีการกำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการรับบัตร (Merchant Discount Rate) หรือ MDR สูงสุดไม่เกิน 0.55% ต่อครั้ง ดึงดูดให้ร้านค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตมีจำนวนขยายตัวในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น

ผู้บริหารของทั้งสองธนาคารเห็นร่วมกันว่า โครงการนี้จะช่วย 1.ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน 2.ส่งเสริมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 3.ลดการใช้เงินสดในชีวิตประจำวัน

ช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจ เข้าถึงบริการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้อย่างสะดวก และแพร่หลาย ด้วยต้นทุนการจัดการเงินสดที่ลดลง ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลในเรื่อง National e-Payment ในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินเพื่อเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต