Facebook - YouTube ครองตลาดงบโฆษณาดิจิทัล เกิน 60% คาดปี 60 เฟซบุ๊ก ฟันงบเกิน 3 พันล้านบาท


29-03-2017 18:59:28

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) สำรวจประเภทสื่อดิจิทัล ในปี 2559 พบว่า อันดับ 1 เป็นของ Facebook ครองแชมป์ ส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลสูงสุดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สอง โดยครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 29% คิดเป็นงบโฆษณาดิจิทัล 2,711 ล้านบาท

อันดับ 2 YouTube ครองส่วนแบ่ง 16% หรือคิดเป็นเม็ดเงิน 1,526 ล้านบาท อันดับ 3 Display ครองส่วนแบ่ง 15% หรือคิดเป็นเม็ดเงิน 1,461 ล้านบาท

โดยทั้ง Facebook และ Youtube ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่ Display มีแนวโน้มการใช้ลดลง

สำหรับปี 2560 คาดว่า เม็ดเงินสื่อโฆษณาบน Facebook จะเติบโตขึ้น 17% หรือคิดเป็นเงินโฆษณา 3,165 ล้านบาท

สมาคมฯ ยังระบุด้วยว่า เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล ถูกครองตลาดโดย 2 ค่าย คือ Facebook รวมกับ Instagram  และอีก Youtube รวมกับ Google ทั้ง 2 ค่ายรวมกัน ครองส่วนสัดส่วนการใช้งบโฆษณาสื่อโฆษณาดิจิทัล ส่วนใหญ่ไปถึง 60% จากงบโฆษณารวม ในปี  2560 ที่คาดว่าจะทะลุ 11,774 ล้านบาท