DAAT ฟันธง เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล ปี 60 ทะลุ 1 หมื่นล้าน


29-03-2017 15:49:23

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับกันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) สำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาของปี 2559-2560 จาก 25 ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำ

โดยพบว่า งบโฆษณาปี 2559 เติบโตต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวม 9,477 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 17% สำหรับปี 2560 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 24% หรือราว 11,774 ล้านบาท ใช้เวลาเพียงแค่หกปีที่เริ่มทำการสำรวจ

โดยมีการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจะมีการใช้งบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับ 1 มีการใช้จ่ายสูงถึง 1,089 ล้านบาท แซงหน้ากลุ่มสื่อสารที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมามา จากการแข่งขันสูงและนิยมใช้ช่องทางดิจิทัลเข้าถึงผู้บริโภค

ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทัลมากที่สุดในปี 2559 อันดับหนึ่ง ยังคงเป็น กลุ่มสื่อสารที่ใช้งบกว่า 1,011 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 833 ล้านบาท อันดับ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 798 ล้านบาท อันดับ 4 กลุ่มยานยนต์ 733 ล้านบาท อันดับ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม 488 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงสุดที่เทียบกับปี 2558 คือ กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 482 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องสำอางและกลุ่มไปผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท และ 203 ล้านบาท ตามลำดับ