พลังของคูปองส่วนลด

มีการสำรวจการทำตลาดโดยใช้คูปองส่วนลดที่ญี่ปุ่นในการซื้อสินค้า ในกลุ่มผู้หญิง 1,000 คน อายุระหว่าง 20-69 ปี ที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง แล้วพบว่าการใช้กลยุทธ์คูปอง เป็นการทำตลาดที่ทรงพลังอย่างมาก เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ 82.6% มีการใช้คูปองเพื่อซื้อสินค้า 70.7% บอกว่าถ้าได้คูปองอีกจะกลับไปซื้อสินค้าที่เดิม 61.4% นิยมใช้คูปองในร้านฟาสต์ฟู้ด ส่วนที่มาของคูปองนั้นจำนวน 69.2% มาจากร้านค้าโดยตรง และ 20% ตัดมาจากนิตยสาร