"หนีห่าว มาร์เก็ตติ้ง" เปิดเคล็ดลับมัดใจนักท่องเที่ยวจีน


15-05-2017 02:09:50

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU เปิดเผยถึงผลวิจัย "หนีห่าว มาร์เก็ตติ้ง" เคล็ดลับมัดใจนักท่องเที่ยวจีน สไตล์ FIT หรือ กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมเที่ยวแบบอิสระ วางแผนเที่ยวด้วยตัวเอง เนื่องจาก 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด เป็นนักท่องเที่ยวจีน โดยคาดว่าปี 2560 นักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มเป็น 9 ล้านคน

ส่งผลให้รายได้ท่องเที่ยวของไทยในปี 2559 มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเป็นอันดับ 1 ครองสัดส่วน 26.67% หรือคิดเป็นรายได้ 439,287 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมมาเที่ยวด้วยตัวเอง หรือกลุ่ม FIT มีสัดส่วนถึง 60% จึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้

จากการศึกษาและวิจัย ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยมหิดล ที่ได้สำรวจนักท่องเที่ยวจีน กลุ่ม FIT จำนวน 403 คน สัมภาษณ์เชิงลึกอีก 30 คน อายุระหว่าง 18-35 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-60,000 บาท ใช้เวลาถึง 4 เดือนเต็ม พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง มีค่าใช้จ่ายคนละ 25,000-50,000 บาท เฉลี่ยใช้เวลามาเที่ยวเมืองไทยต่อทริป 5-7 วัน

เผย 4 ปัจจัยนักท่องเที่ยวจีนนิยมเที่ยวไทย

สาเหตุที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมมาเที่ยวไทย เพราะ 1) บรรยากาศดึงดูด แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย 2) คุ้มค่าเงินที่จ่าย ไม่ได้หมายถึงราคาถูก แต่มีคุณภาพดี 3) อาหารไทย และ 4) อัธยาศัย วัฒนธรรม ประเพณีไทย

ใช้เงินกับที่พัก-ช้อปปิ้งมากที่สุด

เมื่อแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่า 2 อันดับแรก ใช้เงินไปกับช้อปปิ้ง 27% เท่าๆ กับที่พัก 27% รองลงมา คือ อาหาร กิจกรรมผ่อนคลาย เช่น นวด ใช้กับการเดินทาง 9% และใช้กับแหล่งท่องเที่ยว 5%

ขายสินค้าอย่างไรให้โดนใจคนจีน

เมื่อชาวจีนใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าไทยเป็นอันดับแรกๆ ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าไปใช้เอง 70% โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ 1) อาหารไทย 2) ขนมกินเล่น 3) เครื่องสำอาง รองลงมาคือ ซื้อเป็นของฝาก 25% และซื้อไปขายต่อ 5%

โดยปัจจัยที่นักท่องเที่ยวพิจารณาก่อนควักเงินซื้อ คือ คุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ต้องมีลวดลาย ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย มีคำอธิบายคุณสมบัติแหล่งที่มา เป็นภาษาจีน และอังกฤษ ต้องมองเห็นสินค้าภายในชัดเจน

ส่วนการส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารการตลาด จะต้องมีทั้งโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การใช้บุคคลและการสื่อสาร

โปรโมชั่นที่คนจีนนิยม คือ ลด 50% จะชอบมากกว่าซื้อ 1 แถม 1 ควรมีสินค้าให้ทดลองใช้หรือชิม ณ จุดชาย และโปรโมชั่นแบบซื้อครบยอดที่กำหนดแล้วได้ส่วนลด หรือได้ของแถมเพิ่ม

เชื่อรีวิวจากผู้ใช้จริงมากที่สุด

สำหรับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของชาว จะเชื่อ การรีวิวจากผู้ใช้จริง หรือ User Generated Content และการรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่าการเชื่อพรีเซ็นเตอร์ หรือคนดัง สิ่งที่ขาดไม่ได้ควรจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาเปรียบเทียบ ควรมีป้ายแสดงอันดับสินค้าขายดี ป้าย best seller และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ที่นิยมของคนจีน

3 อันดับพรีเซ็นเตอร์คนไทย มาริโอ้ มาแรงสุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูถึงพรีเซ็นเตอร์คนไทยที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด อันดับแรก มาริโอ้ เมาเร่อ อันดับสอง นิชคุณ 2PM อันดับ 3 ออม สุชาร์

นิยมชำระเงินอีเพย์เมนต์

ถ้าจะขายสินค้าและบริการแก่ชาวจีนยุคนี้ไม่นิยมพกเงินสดกันแล้ว ระบบการชำระเงินที่ขาดไม่ได้ คือ การชำระเงินผ่าน อีเพย์เมนต์ เช่น อาลีเพย์ 42% ชำระผ่าน Wechat pay 22% ชำระเงินสด 11%