องค์กรใหญ่หั่นงบโฆษณา 5 เดือนแรกปี 60

มาดู 10 อันดับแรก Advertisers หรือ องค์กรใช้งบโฆษณาสูงสุด 5 เดือนแรกปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่จะหั่นงบโฆษณากันหลายราย เหตุเศรษฐกิจไม่ดี

จากการเปิดเผยของนีลเส็น ประเทศไทย พบว่า อันดับแรกเป็นของบริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้งส์ 1,700 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 ใช้ไป 2,065 ล้านบาท อันดับ 2 บริษัทวิซาร์ด โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้จำหน่ายกระทะโคเรียคิง 999 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 ใช้ไป 704 ล้านบาท

อันดับ 3 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 986 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 ใช้ไป 1,029 ล้านบาท อันดับ 4 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) 858 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 59 ใชไป 684 ล้านบาท อันดับเนสท์เล่ (ไทย) 638 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 ใช้ไป 664 ล้านบาท

อันดับ 6 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 ใช้ไป 448 ล้านบาท อันดับ 7 บริษัทตรีเพ็ชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด 586 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 ใช้ไป 620 ล้านบาท อันดับ 8 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 531 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 ใช้ไป 600 ล้านบาท อันดับ 9 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นีเวีย 527 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 ใช้ไป 773 ล้านบาท และอันดับ 10 บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 478 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 ใช้ไป 650 ล้านบาท

ผู้ประกอบธุรกิจ และเอเจนซี่โฆษณา มองว่า สาเหตุที่หลายองค์กรลดงบโฆษณาในช่วง 5 เดือนแรกลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่อง ผู้บริโภคไม่ใช้จ่ายยอดขายยังไม่กระเตื้อง จึงทำให้ต้องตัดลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดโฆษณาลง ในขณะที่บางรายหันไปมุ่งเน้นการลดแลกแจกแถมเพื่อกระตุ้นยอดขาย