คนจีนอู้ฟู่ ! มหาเศรษฐีเพิ่มเป็น 1.6 ล้านคน เพิ่ม 9 เท่าใน 10 ปี

ซั่งไห่อิสต์ สื่อจีนรายงาน รายงานความมั่นคั่งส่วนบุคคลในประเทศจีน (China Private Wealth Report) ฉบับล่าสุด ระบุว่า จีนมีจำนวนมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individuals หรือ HNWI) หรือมีทรัพย์สินเพื่อการลงทุนมูลค่ามากกว่า 10 ล้านหยวน หรือราว 50 ล้านบาท แตะ 1.6 ล้านคนในปี 2559 

ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าจำนวนในปี 2549 ถึง 9 เท่า โดยในปีดังกล่าว จีนมีจำนวนมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งสูงเพียง 1.8 แสนคนเท่านั้น นอกจากนี้ รายงานยังคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะสูงขึ้นแตะ 1.87 ล้านคนภายในปีนี้ หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 18 ภายในปีเดียว

ในปัจจุบัน จีนมีจำนวนมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งสูงมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก เป็นรองจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเยอรมนี

อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยปักกิ่งในปีที่ผ่านมาระบุว่า ช่องว่างแห่งความมั่งคั่งในประเทศจีนอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วง โดยมหาเศรษฐีซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมดในประเทศ ในขณะที่ทรัพย์สินจำนวนร้อยละ 1 เป็นของประชากรผู้ยากไร้จำนวนร้อยละ 25


ที่มา : https://manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9600000064133