กสทช. แจง “ดีแทค” ซื้อสิทธิ “LINE Mobile” ให้บริการในไทย ไม่เข้าข่าย MVNO

กสทช. แจง ไลน์ (ประเทศไทย) ไม่เกี่ยวข้องกับบริการ LINE Mobile ที่ชื่อพ้องกัน เพราะดีแทคซื้อลิขสิทธิ์ชื่อไปใช้ให้บริการ พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวกับการให้บริการในญี่ปุ่น

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งหนังสือชี้แจงเรื่องบริการโทรศัพท์มือถือ LINE Mobile ว่า บริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ LINE Mobile และไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ LINE Mobile แต่อย่างใด

พร้อมระบุว่า LINE Mobile เป็นการให้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) โดยซื้อสิทธิในการใช้ชื่อ LINE Mobile จากบริษัทฯ ทั้งนี้ LINE Mobile ที่ให้บริการโดย DTN นั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการ LINE Mobile ที่ประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ มีความเหมือนกันแค่ชื่อ LINE Mobile เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ DTN ได้เข้ามาชี้แจงกับ กสทช.แล้วว่า เป็นการให้บริการในรูปแบบบริการเสริมของดีแทค แต่ในการชี้แจงครั้งที่แล้ว ไลน์ไม่สามารถมาชี้แจงได้ เนื่องจากมีภารกิจอยู่ต่างประเทศ ทำให้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมา

ดังนั้น บริการ LINE Mobile ไม่เข้าข่ายการให้บริการเป็น MVNO เนื่องจากทาง DTN เป็นผู้ให้บริการ สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายใด


ที่มา : https://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000065047