เงินสะพัด 8.76 แสนล้านบาท ต่างชาติแห่เที่ยวไทย ครึ่งปีแรก 60