10 องค์กร ใช้โฆษณาสูงสุดเดือน ก.ค. 60


15-08-2017 18:42:13

สำหรับ 10 อันดับ Advertisers หรือ องค์กรที่ใช้งบซื้อสื่อโฆษณาสูงสุดของเดือน กรกฎาคม 2560 นีลเส็น ประเทศไทย รายงานว่า บริษัท ยูนีลีเวอร์ (ไทย) ยังครองแชมป์ใช้งบโฆษณามาเป็นอันดับแรก 392 ล้านบาท แต่ใช้ลดลงจากเดือน กรกฎาคม ปีที่แล้วใช้ไป 531 ล้านบาท

อันดับ 2 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) หรือ พีแอนด์จี 171 ล้านบาท (ก.ค. 59 ใช้ไป 223 ล้านบาท) อันดับ 3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 141 ล้านบาท (ก.ค. 59 ใช้ไป 137 ล้านบาท)

อันดับ 4 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 139 ล้านบาท (ก.ค 59 ใช้ไป 102 ล้านบาท) อันดับ 5 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 133 ล้านบาท (ลดลงจากปี 59 ใช้ไป 166 ล้านบาท) อันดับ 6 สำนักนายกรัฐมนตรี 127 ล้านบาท (ก.ค. 59 ใช้ไป 108 ล้านบาท)

อันดับ 7 บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ 110 ล้านบาท (ก.ค. 59 ใช้ไป 107 ล้านบาท) อันดับ 8 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) 104 ล้านบาท (ก.ค. 59 ใช้ไป 105 ล้านบาท) อันดับ 9 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 100 ล้านบาท (ก.ค. 59 ใช้ไป 77ล้านบาท ) อันดับ 10 บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) 89 ล้านบาท (ก.ค. 59 ใช้ไป 175 ล้านบาท)