“ปัญญา-ประภาส” เฉือนหุ้น WORK 3.80% ขายให้นักลงทุน ได้เงินเข้ากระเป๋า 1.29 พันล้าน

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK แจ้งว่า ปัญญา นิรันดร์กุล และ ประภาส ชลศรานนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท ได้ขายหุ้นรวม 16 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.80% ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ

โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน (Overnight Bookbuilding Transaction) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ราคาหุ้นละ 81 บาท หรือคิดเป็นเงินรวมกัน 1,296 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการขายของนายปัญญา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 8 ล้านหุ้น หรือ 1.9% และนายประภาส ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จำนวน 8 ล้านหุ้น หรือ 1.9% ซึ่งภายหลังการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองคนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน WORK รายละ 23.77% จากเดิมที่หุ้นอยู่รายละ 25.67% โดยยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทต่อไป

การขายหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันทั้งสองคนยังคงถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (WORK-W1) โดยนายปัญญา ถืออยู่ 5.71 ล้านหน่วย และนายประภาส ถืออยู่ 5.74 ล้านหน่วย