10 องค์กรใช้งบโฆษณาสูงสุด

อันดับ 1 ยังเป็นของ ยูนิลีเวอร์ 310 ล้านบาท ตามมาด้วย อันดับ 2 บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล 166 ล้านบาท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 152 ล้านบาท อันดับ 4 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย (นีเวีย) 126 ล้านบาท อันดับ 5 อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ 111 ล้านบาท อันดับ 6 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 107 ล้านบาท อันดับ 7 สำนักนายกรัฐมนตรี 105 ล้านบาท อันดับ 8 ลอรีอัล (ประเทศไทย) 105 ล้านบาท อันดับ 9 ตรีเพช อีซูซุ 104 ล้านบาท อันดับ 10 โคคา-โคลา (ประเทศไทย) 100 ล้านบาท