9 ไฮไลต์ อิเกีย บางใหญ่ ยึดโซนตะวันตก ปิดจ็อบพื้นที่เมืองหลวง