จริงหรือ ? โฆษณาออนไลน์บนสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ดีกว่า


by Admin
14-02-2018 18:09:20

นีลเส็น ได้ออกมาระบุถึง การเติบโตของแคมเปญโฆษณาออนไลน์บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2560 ที่ผ่านมา เข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย (on-target percentage) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สะท้อนผ่าน รายงาน Digital Ad Ratings Benchmarks ของนีลเส็น ที่ได้ทำการตรวจจัด 3,000 แคมเปญ นับตั้งแต่มีการเปิดตัวการให้บริการนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2558

มากกว่า 9 ใน 10 (93%) ของแคมเปญโฆษณาแบบดิจิตอล ที่เผยแพร่ทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 นั้น  โดนใจกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายของแคมเปญได้เทียบเท่าหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าแคมเปญบนเดสก์ท็อป สำหรับทุกช่วงกลุ่มอายุ ยกเว้นเพียงสองกลุ่มอายุตามที่ได้มีการรายงาน  (ดู chart 1)

คนดูโฆษณาออนไลน์ในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

แคมเปญโฆษณาออนไลน์ ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย)ที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่ช่วง อายุ 18 - 49 ปี ถูกรับชมบน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและบนคอมพิวเตอร์ 85% มีอัตราเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่โฆษณาออนไลน์มีอัตราการรับชม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ 70% บนเดสก์ท็อป และ 66% บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

เข้าถึงผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง

สำหรับประเทศไทย แคมเปญโฆษณาออนไลน์ที่มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายอายุ 18-49 ปี ครอบคลุมกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้ชาย (71%) ได้ดีกว่าผู้หญิง (68%)

ประสิทธิภาพในการโดนกลุ่มเป้าหมายนี้ อาจมีผลมาจาก “ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้” 

ยกตัวอย่างเช่น  แคมเปญโฆษณาที่มีผู้ชมเป้าหมายเป็นผู้หญิงกลุ่มอายุระหว่าง 18 ถึง 49 ปี ที่ได้รับชมผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะมีอัตราการรับชมโดยกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าแคมเปญที่ดูผ่านเดสก์ท็อป  (สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ 71% vsเดสก์ท็อป55%)

“ความสำเร็จของการเข้าถึงของโฆษณาบนมือถือที่สามารถเข้าถึงผู้ชมเฉพาะกลุ่มได้นั้นตอกย้ำว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่มีความเป็นส่วนบุคคลสูง จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเติบโตของโฆษณาออนไลน์อย่างรวดเร็ว” สินธุ์ เภตรารัตน์ กรรมการผู้จัดการธุรกิจมีเดียนีลเส็น (ประเทศไทย) กล่าว

เกือบทั้งหมด (92%) ของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ที่วัดในไทยนั้น ได้รับการวัดจากทั้งเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต มีเพียง 8% ที่เป็นการวัดแคมเปญโฆษณาบนเดสก์ท็อปเท่านั้นทั้งนี้

บริการ Digital Ad Ratings ของนีลเส็นจะส่งมอบหน่วยวัดของข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (เพศ/อายุ) ที่เป็นหน่วยวัดเดียวกันกับข้อมูลทีวีเรตติ้งของนีลเส็น

โฆษณาค้าปลีก-การเงิน โดนใจ

เมื่อจำแนกอัตราการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมาย โดยดูจากโฆษณาของแต่ละกลุ่มธุรกิจแล้ว จะเห็นได้ว่าโฆษณาในกลุ่มธุรกิจ ชอปปิ้ง/ค้าปลีก และกลุ่มสถาบันการเงิน สามารถตรงกลุ่มผู้ชมที่ต้องการได้ดีที่สุด โดยอัตราการเข้าถึงที่ 72% และ 68% ตามลำดับ

ในขณะที่ธุรกิจยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค (consumer packaged goods) มีอัตราการเข้าถึงอยู่ที่ 59% และ 57% ตามลำดับ (ดู chart 2)

และด้วยการกระจายของสื่อที่เพิ่มมากขึ้น นักการตลาดต้องพิจารณาโอกาสในทุกหน้าจอ เพื่อเข้าถึงผู้ชมให้ได้มากที่สุด ซึ่ง benchmarks หรือบรรทัดฐานเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสื่อสามารถประเมินความสำเร็จของแคมเปญได้ดีขึ้น จาก รายงาน Digital Ad Ratings Benchmarks ของนีลเส็น ถือเป็นแนวทางสำหรับการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาออนไลน์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในการดูผลของแคมเปญดิจิตอลทั้งหมด, แบบเฉพาะบนเดสก์ท็อป, และเฉพาะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต)สำหรับข้อมูลอายุประชากรและเพศ, ช่วงอายุ, ประเภทกลุ่มธุรกิจ, และประเภทของไซต์ (publishers, platforms/ad networks)


ที่มา : DIGITAL AD RATINGS BENCHMARKS

• รายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลจากแคมเปญโฆษณากว่า 3,000 แคมเปญได้รับการวัดโดยบริการDigital Ad Ratings ของนีลเส็นในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ตรวจวัดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

• จำนวนของ  site observations ขั้นต่ำคือ 30  (site observations หมายถึงการที่แคมเปญบนไซต์หนึ่งมีจำนวน impressionขั้นต่ำอยู่ที่ 5,000 impressions)  และมีกลุ่มเป้าหมายผู้ชมตรงตามที่กำหนดไว้ เกิน 30

• on-target percent นั้นคือจำนวนของ impression ที่ผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาเห็น หารด้วยจำนวนของ impression ทั้งหมดของแคมเปญนั้นๆ ทั้งนี้ on-target percent ถูกคำนวณโดยการให้ค่าน้ำหนักของแต่ละแคมเปญจากจำนวนของ impression ในแต่ละประเภทหรือ เพศ/อายุของแคมเปญนั้นๆ

ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter