แคมเปญช้อปฯ ช่วยชาติ

กลุ่มผู้ประกอบการร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอิสระสัญชาติออสซี่กำลังรณรงค์ให้ผู้บริโภคร่วมชาติช่วยกันเน้นช้อปสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศ จากร้านค้าและธุรกิจที่ชาวออสเตรเลียนด้วยกันเป็นเจ้าของ

แคมเปญนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Fightback กับ IGA ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เริ่มด้วยการให้ข้อมูลความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเมดอินออสเตรเลีย โดยกลุ่มนี้บอกว่าผู้บริโภคชาวออสซี่ใช้เงินราว 1.4 พันล้านต่อสัปดาห์ในการจับจ่ายซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต แต่มูลค่าเงินแค่ 106 ล้านเท่านั้นที่ใช้ไปในการซื้อสินค้าที่ผลิตโดยชาวออสเตรเลียด้วยกัน

ไฟท์แบค ออสเตรเลีย บอกด้วยว่าเชนซูเปอร์มาร์เก็ตจากต่างประเทศที่เข้ามาในตลาดออสซี่นั้น ได้นำเข้าสินค้าต่างชาติมาขาย เน้นราคาถูก ทำให้สินค้าที่ผลิตโดยชาวออสซี่ด้วยกันนั้นสู้สงครามราคาไม่ได้ ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าราคาถูกกันมาก

โดยในการรณรงค์ กลุ่มนี้ต้องการให้ผู้บริโภครู้ว่าถ้าทุกครั้งที่พวกเขาเจียดค่ากับข้าว 50 เหรียญ ที่ใช้ไปในทุกๆ สัปดาห์มาบริโภคสินค้าของชาติตัวเอง ก็ถือว่าได้มีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหาการว่างงานได้ราว 100, 000 ตำแหน่งแล้ว และยังจะส่งผลดีในการช่วยเพิ่มความนิยมให้กับสินค้าของชาติมากขึ้นด้วย