คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือ 121 ล้านเลขหมาย AIS ส่วนแบ่งตลาด 43% TRUE เบอร์ 2 ครอง 29.66% DTAC 24.69%


by Admin
04-04-2018 15:29:39

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้โทรศัพท์มือถือของประเทศไทยในปี 2560 พบว่า การใช้ดาต้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สวนทางบริการเสียงลดลงทุกปี

คนไทยโทรน้อยลง

การใช้บริการเสียงของ 3 โอเปอเรเตอร์ AIS TRUE และ DTAC ระหว่างปี 2557 – 2560 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

ปริมาณการใช้งานบริการเสียง

  • ปี 2557 จำนวน  70,720.42 ล้านนาที
  • ปี 2528 จำนวน  62,851.09 ล้านนาที
  • ปี 2559 จำนวน  51,021.48 ล้านนาที
  • ปี 2560 จำนวน  43,460.84 ล้านนาที

กลุ่มบริษัท AIS มีปริมาณการใช้บริการเสียงสูงสุดในแต่ละปี ตามด้วยกลุ่มบริษัท DTAC และกลุ่มบริษัท TRUE อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัท TRUE มีปริมาณการใช้งานบริการเสียงมากกว่ากลุ่มบริษัท DTAC

โทรเฉลี่ยเหลือ 2 นาที/คน/วัน

ทั้งนี้ในปี 2560 คนไทยใช้บริการเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ยประมาณ 2 นาที ต่อคนต่อวัน ลดจากเดิมปี 2557 ที่ใช้บริการเสียงเฉลี่ยประมาณ 4 นาที ต่อคนต่อวัน

ใช้ดาต้า 3 ล้านเทราไบต์

ในส่วนของข้อมูลปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ หรือ  การใช้ดาต้า ของโอเปอเรเตอร์หลัก 3 ราย พบว่า แนวโน้มปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

เมื่อสิ้นปี 2560 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 3 โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ มีการใช้สูงถึง 3,294,325,000 กิกะไบต์ (หรือ 3 ล้านเทราไบต์โดยประมาณ) ภายใน 4 ปี เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 6 เท่าตัว ถือว่าเป็นการเติบโตของการใช้งานที่สูงมาก

ใช้เฉลี่ย 140 เมก/คน/วัน

คิดเป็นปริมาณการใช้งานดาต้าโดยเฉลี่ย 4.11 กิกะไบต์ ต่อคนต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าในปี 2560 ใน 1 วันแต่ละคนมีการใช้งานดาต้าเฉลี่ย 0.14 กิกะไบต์ หรือ 140 เมกะไบต์

(หมายเหตุ : 1 เทราไบต์ เท่ากับ 1024 กิกะไบต์)

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter