Bauke Rouwers

Bauke Rouwers
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

The First 90 Days : Critical Success Strategies for New Leaders at All Levels โดย
Michael Watkins

Why?

ผู้บริหารใหม่ชาวดัตช์เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปี 2552 จึงมองหาหนังสือกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการโปรโมทให้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคอร์สอบรมสั้นๆ 3 เดือน หรือ 90 วัน เพื่อปรับตัวสู่ตำแหน่งใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนช่วงเวลาเริ่มต้นสำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว หรือที่เรียกกันว่าเป็น Critical Time นั่นเอง

“เพราะต้องย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่เมืองไทย ผมจึงเลือกอ่านเล่มนี้ ยังอ่านไม่จบเพราะยังไม่ถึง 90 วัน (หัวเราะ) วันนี้ก็พกมาด้วย อยู่ในกระเป๋าเดินทางในห้องที่โรงแรมอยู่เลย” Bauke บอก ในวันพบปะกับสื่อมวลชนไทยเป็นครั้งแรกที่หัวหินเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

in Brief หนังสือเล่มนี้ของ Michael Watkins เป็นหนังสือ A Must สำหรับ “Career Transition” โดยเฉพาะ ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท้าทายตัวเองให้ทำงานให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งใหม่หลายส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับ HR เพื่อการบริหารคน รวมถึง Team Building ซึ่งจะมีกรณีศึกษาของนักบริหารจากหลากหลายองค์กรทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จกับ Career Transitio